„Strom byl pokácen v rámci pěstebních probírek. Měří třináct metrů,“ řekla Hana Malá z odboru životního prostředí turnovské radnice. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v neděli 28. listopadu, pokud to situace dovolí.