„Letos se konala se zpožděním, protože v září dobíhala investiční akce výměna oken a dotkla se i provozu tělocvičny, v níž se slavnostní přivítání koná,“ informoval ředitel gymnázia Jiří Kozlovský.

Cílem akce je seznámit žáky školy s novými spolužáky a tyto spolužáky uvést do školního života. Součástí celé akce je i krátký hudební program a společná fotografie před školním balvanem. Prváci od nejstarších studentů obdrželi symbolický balvánek.