V roce 2020 zahájil restaurování velké varhanní skříně restaurátor Karal Švancar. Základní dohoda s panem restaurátorem byla ukončení a vyúčtování všech prací do konce roku 2020. Po vzájemné dohodě byl pak tento termín posunut na polovinu roku 2021 a to z nedostatku finančních prostředků.

Nyní je již základ připraven pro další restaurátorské práce, které provede významný a zkušený restaurátor Bohumil Žloutek.Zrestaurovanou skříň varhan poprvé obdivovali návštěvníci Noci kostelů.