Karel Sobotka strávil se sklem celý život. Skloněný nad kahanem fouká křehkou krásu skleněných figur jako jsou ptáčci, kočičky, vlasatice, volavky a také právě vánoční ozdoby. Děti i jejich rodiče si tak vyzkoušeli tuto klasickou sklářskou techniku.