Jednalo se o poslední prohlídky před jeho červencovým otevřením. Program pouti byl tradičně bohatý, přitom poklidný. O občerstvení se při pouti postarali dobrovolní hasiči z několika okolních obcí. Do celé akce se zapojují hlavně místní lidé se svými tradičními poutními pokrmy a pochutinami. To spolu s dřevěnými a z přírodních materiálů vyrobenými atrakcemi pro děti, řemeslnickými a tvůrčími dílnami vytváří neopakovatelný kolorit Poutě svatého Josefa na Krásné.