Jde o krátký film, který formou omylů a správných postupů provede záchranou tonoucího. Do další sekvence pustí uživatele poté, co ten který úkon správně vyřeší. Na aplikaci spolupracuje i projekt Bezpečné dětství - u vody bez nehody.

Proč vzniká aplikace Ve vteřině

Zdroj: Youtube

Cílem projektu je zlepšit informovanost veřejnosti, zejména rodičů a dětí, o zásadách bezpečného chování u vody a ve vodě a prevence tonutí. Ironií je, že chvíli poté, co se dotočilo, tak hasiči zasahovali u skutečného případu proboření ledu.