Přihlížející studenti se tak mohli originálním způsobem přenést do dramatických událostí naší historie včetně zrození Československé republiky. Nechyběl Hitler, německé vojsko, cvičenky a další důležité mezníky našeho státu. Studenti, kteří si představení vylosovali, si scénky pilně nacvičovali. Projektový den nebyl první letošní akcí školy. Na začátku roku proběhlo v tělocvičně slavnostní přivítání žáků, kdy studenti prvního ročníku obdrželi od starších spolužáků symbolický balvánek.