Sešli se u památníku Bojovníků za svobodu vlasti a obětem bezpráví v parku Generála Mrázka. Květiny a věnce k pomníku položili představitelé města, ale i poslankyně Jana Pastuchová. Hranice Československa překročila vojska Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968.

Okupace se účastnily armády Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Sovětského svazu. Na našem území zůstali okupanti následných dvaadvacet let, když poslední sovětský voják opustil Československo až 27. června 1991.