„Zájemci si vyzkoušeli práci se dřevem a vyrobili si dřevěné ozdoby, dozvěděli se mnoho o životě stromů, jak se mění životní rytmus dřevin během celého roku, jak vypadají různé plody stromů, zahráli si sluchové a listové pexeso. Nechyběla ani ochutnávka různých druhů ovoce, jakožto plodů ovocných stromů, Keltský stromový kalendář a výtvarná technika frotáže listů. Mikroskopem prozkoumali list zblízka a mnoho dalšího,” řekla Simona Jašová z jabloneckého Ekocentra, které sídlí v prostorách Eurocentra.

Ochrana stromů není jen novodobý trend ekologů. Zabývali se jí např. za první republiky okrašlovací spolky. Výsadby stromů byly často společenskou událostí. V současnosti jsou to zejména organizace dobrovolníků (ČSOP) nebo Nadace Partnerství), která organizuje soutěž Strom roku.