V komponovaném programu se nejprve představily sportovní oddíly, které spadají pod místní TJ Sokol. Vystoupily tak třeba Děti na startu nebo Fit studio Jany Boučkové. V rámci slavnostního večera byli oceněni i významní sportovci reprezentující Sokol Železný Brod. Ocenění jim předal starosta Železného Brodu František Lufinka nebo náměstek hejtmana Libereckého kraje pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost Petr Tulpa. Po oficiální části došlo na sokolský raut, který se stal místem pro setkání starých přátel i nových členů jednoty. Doplňme, že v Městské galerii Vlastimila Rady pokračuje výstava.