Výsledkem je zajištění dostatku pitné vody pro město Jilemnici a řešení zásobování pitnou vodou osady Dolní Štěpanice v obci Benecko. Hlavními přínosy projektu je spolehlivé zásobování Jilemnice a okolních obcí kvalitní pitnou vodou a odkanalizování rozsáhlého zastavěného území. Novinka přinese výrazné zlepšení životního prostředí této krkonošské lokality.

Generálním zhotovitelem investiční akce v hodnotě sto milionů korun byly Vodohospodářské stavby Teplice. Provozovatelem vodovodu a kanalizace jsou Severočeské vodovody a kanalizace Teplice, Oblastní závod Turnov.