Po čtyřech letech se tu znovu konaly Pelechovské hry. U zrodu prvních her stál bývalý starosta a poslanec Václav Horáček, nyní ředitel Základní školy v Zásadě. Hry byly zahájeny s prvním zvoněním v osm hodin ráno slavnostním nástupem jednotlivých tříd. Stupně základní školy tvořily týmy rozlišené vlastnoručně vyrobenými dresy a vlajkami. K vidění pak bylo slavnostní zapálení olympijského ohně, nástup vlajkonošů i taneční program. Pelechovské hry pokračují a končí v pátek. V rámci her proběhnou soutěže v číselné orientaci, desetiboji, florbale, fotbale, koloběžkách, logických hrách, přehazované, recitaci, trojboji i vybíjené.