Leží v okrese Jablonec, patří ale pod Turnov. Teď chce Frýdštejn přejít pod Jablonec kompletně.

Sedmnáct obcí v Libereckém kraji by podle vládního návrhu mělo změnit příslušnost k okresům na základě příslušnosti k obcím s rozšířenou působností (ORP). Předlohu, která by měla alespoň částečně sjednotit územní členění Česka, už podpořila i Poslanecká sněmovna. Vláda navíc zamítla vytvoření okresu Turnov, což by situaci mnoha obcí ve správním obvodu města ulehčilo. Změny začnou platit od roku 2021.

V praxi to znamená, že třeba Frýdštejn, pro který je obcí s rozšířenou působností Turnov, by nově „spadl“ pod okres Semily. A to se místním nelíbí. Dosud jezdí za úřady do Turnova, za dalšími pak do Jablonce.

„V případě, že by obec přešla do okresu Semily, by lidé museli do Semil. A ty jsou daleko, navíc dopravní spojení je složité. Do Jablonce nám jezdí autobus každou hodinu,“ popsal starosta obce s cirka 850 obyvateli Miroslav Mencl.

Požadovaná změna by místním přinesla úlevu. „Na živnostenský a finanční úřad musím do Turnova, na sociálku do Jablonce. V případě, že přejdeme pod Jablonec, budu mít vše při jedné cestě,“ popsal zdejší podnikatel Antonín Strnad.

Protože to mají frýdštejnští obyvatelé do Jablonce blíž než do Semil, požádala obec jablonecké zastupitele, aby podpořili přeřazení Frýdštejna ze správního obvodu Turnov do správního obvodu Jablonec.

S ohledem na to, že území Frýdštejna je součástí okresu a jeho obyvatelé do Jablonce dojíždějí už dnes za vyřízením řady záležitostí, není podle jabloneckých zastupitelů důvod iniciativě obce bránit.

„Pro úřad to sice bude znamenat víc práce, do rozpočtu to ale přinese navíc zhruba čtyři sta tisíc korun ročně,“ vysvětlil zastupitelům tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček. Hlavní slovo bude ale mít ministerstvo vnitra. „Směrem od Jablonce jde spíše o podporu kroku obce Frýdštejn,“ doplnil Řeháček.

Frýdštejn je ale jedinou obcí spadající jak pod ORP Turnov, tak do okresu Jablonec, která o přeřazení žádá. Například v Malé Skále se rozhodli zachovat stávající stav. „Zůstaneme zatím pod Turnovem. Většina obcí nechtěla, aby bylo ORP Turnov rozbito. Navíc máme z vlády slíbeno, že okresní záležitosti budou moci naši obyvatelé nadále vyplňovat v Jablonci. Zároveň bylo přislíbeno i zřízení detašovaného pracoviště správy sociálního zabezpečení v Turnově,“ poznamenal starosta Malé Skály Michal Rezler.

ORP Turnov zahrnuje území tří okresů – Liberec, Jablonec a Semily, změnit příslušnost k okresu by proto mělo 16 obcí z 37, které do obvodu spadají. Hrozí tak, že se ORP rozpadne. Ministerstvo vnitra chce ještě pozměňovacím návrhem prosadit výjimku pro územní působnost Turnova, není ale jisté, že to poslanci podpoří.

Jablonecký okres se má zvětšit ještě o Harrachov. Ten dnes spadá pod ORP Tanvald a je přitom součástí okresu Semily. Přechod pod okres Jablonec obyvatelé většinou vítají. „Dělali jsme si anketu mezi lidmi a většina z nich byla pro připojení k okresu Jablonec. Cesta do Semil je komplikovaná,“ vysvětlila starostka Harrachova Eva Zbrojová.