Kauza výstavby velké garáže na Hrabětické louce v Jizerských horách na katastru obce Janov n. N. spěje po návratu stavitele a zastupitele Milana Kvasničky do další fáze. Kauzu prezentovala Česká televize v pořadu Černé ovce ke konci minulého měsíce, Deník o situaci informoval 30. října.
Na Hrabětické louce má vyrůst garáž o rozměrech šest krát osm metrů, kterou financuje zastupitel Milan Kvasnička. To se nelíbí majiteli sousedních pozemků Petru Šťastnému. „Jestliže povolí tady postavit jednu garáž, obávám se, aby jich nevyrostl celý les,“ uvedl Šťastný. Sám má zkušenost z doby, kdy chtěl ke svému penzionu přistavit sklad potravin, na který nezískal povolení. Podle jeho slov se v místě léta nic nesmělo stavět a náhle má být vystavěn velký objekt.
Poukázal také na možné obcházení zákonů ze strany zastupitele. „Podal jsem na ministerstvo vnitra žádost o přešetření hlasování zastupitelstva ve věci Změny územního plánu,“ řekl Šťastný. Podle představitelů obce je vše v pořádku. „Máme souhlas od veškerých dotčených orgánů, můžeme doložit podklady, které souhlasí bezmála ve všech bodech. Jedinou nesrovnalostí je, že pan Kvasnička neinformoval zastupitele, že jedna změna územního plánu se týká jeho osoby,“ opakoval Daniel David, starosta Janova.
Milan Kvasnička se k celé věci nehodlá vyjádřit. „Nepodávám informace, věc budu řešit právně,“ uvedl Kvasnička na telefonický dotaz.
Podle vyjádření CHKO Jizerské hory garáž při současných stavebních plánech zapadne do rázu krajiny. „Rozhodli jsme, že vedle Tesanky může stát menší stavba, protože bude hmotově pensiónu podřízena,“ uvedla v televizní reportáži Jana Mejzrová, zástupce vedoucího CHKO.
Z odpovědi ministerstva vnitra Petru Šťastnému vyplývá, že Milan Kvasnička při hlasování o změnách v územním plánu v roce 2006 pochybil, když ostatní zastupitele neinformoval o podjatosti.
Ale zákon o obcích nestanovuje sankci neplatnosti rozhodnutí. „Lze tedy konstatovat, že hlasování je platné i v případě, že člen zastupitelstva nesplní svoji povinnost podle paragrafu zákona o obcích,“ uvedla Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV. Ministerstvo neshledalo důvod k použití dozorových opatření.
A zákon č. 159/2006 o střetu zájmů, který se týká i zastupitelů obcí, vstoupil v platnost až letos.