O parku se díky zařazení do seznamu dozvídají turisté doslova z celého světa a nemálo jich Český ráj navštíví. Pro geopark je zařazení do celosvětového kontextu přínosné. „Inspiruje tak návštěvníky k prozkoumání globálních geoparků UNESCO v jiných oblastech,“ sdělila ředitelka obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj Blanka Nedvědická. 

Kontrola plnění kritérií pro členství proběhla v říjnu 2021, kdy Český ráj navštívila a hodnotila komise vyslaná sekretariátem Globálních geoparků UNESCO. 

Geopark Český ráj má problémy s dostatečným financováním, byť je jeho vedení úspěšné v získávání dotací. Peníze na činnost získává z dotací od tří krajů, na jejichž území se rozkládá, a to Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského, a od měst Turnov, Nová Paka a Jičín. 

Putování Zlatou stezkou Českého ráje.
Český ráj mi přišel jako turistický supermarket. Mýlil jsem se, říká spisovatel

Loňský rok byl přitom finančně ještě náročnější. „Do rozpočtu se promítla opatření proti šíření covidu,“ popsala Nedvědická. 

Komise Globálních geoparků UNESCO jednomyslně rozhodla udělit Geoparku Český ráj takzvanou zelenou kartu a geopark se tak může po další čtyři roky prezentovat mezinárodním titulem. Revalidace značky probíhá každé čtyři roky a komise uděluje zelenou, žlutou a červenou kartu. Při udělení žluté karty má geopark dva roky na nápravu nedostatků v plnění podmínek pro členství v síti Globálních geoparků UNESCO a červená karta znamená nevratný krok, kterým je vyloučení ze sítě. 

Geopark Český ráj byl pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty již v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a o 10 let později se stal členem Globální sítě geoparků UNESCO. 

V Libereckém i Královéhradeckém kraji se v případě geoparku Český ráj jedná o jedinou hmotnou památku zapsanou na seznam UNESCO. K jeho nejnavštěvovanějším místům patří turisticky již přeexponované Prachovské skály. 

Kristin Rangnes, Elena Mateo a Blanka Nedvědická.
Do Geoparku Český ráj přijely komisařky z UNESCO, vykonaly revalidační misi

V loňském roce se geopark rozrostl o geologicky cenné oblasti u Mnichova Hradiště, Nové Paky a Železného Brodu, což potěšilo i vedení krajů, na jejichž územích se Český ráj rozkládá. „Rozšíření území by v budoucnu mohlo rozptýlit turisty. Leží v místech mimo centrální oblast geoparku, kde už není další zvyšování turistické zátěže žádoucí,“ popsala pro Deník náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová. 

Na Mnichovohradišťsku se jedná především o takzvané skalní sruby, koryto řeky Jizery a vrch Káčov, na Železnobrodsku jde zejména o fylitové lomy s výskytem fosilií, v nichž se dřív těžila pokrývačská břidlice. V místech kontaktu metamorfovaných hornin a žuly se zde vyskytuje metadiabas, který byl již v mladší době kamenné těžen pro výrobu kamenných seker. Archeologové nacházejí tyto sekery ve vzdálenosti až 500 kilometrů. Na Novopacku se zase území rozšířilo o okolí potoka Zlatnice, které bylo od 16. do 19. století oblastí těžby zlata. 

„Akreditace UNESCO je prestižní záležitost. Je důležité dát lidem vědět, jak je tato oblast výjimečná,“ doplnil náměstek hejtmana Libereckého kraje Václav Židek. 

Pískovna v Újezdě pod Troskami je jedním z největších vývozců sklářských, slévárenských i stavebních písků u nás. Jejich písek se používá na výrobu skla, na sportoviště, pod koně, ale i do zubní pasty nebo pastelek.
Písek vozí až do Egypta. Zrnka z pískovny v Českém ráji jsou i v pastelkách

Geopark obdržel od komise Globálních geoparků UNESCO několik doporučení pro zlepšení činnosti, mimo jiné posílit zapojení do aktivit Globální sítě geoparků a Evropské sítě geoparků. Další doporučení se týká vypracování strategií spolupráce s ubytovateli, restauratéry či poskytovateli dopravy a služeb nebo výrobci lokálních produktů. 

Komise doporučila zajistit, aby tým geoparku a rozpočet měly odpovídající zdroje a aby bylo zajištěno udržitelné řízení území, což je v současné době pro neziskovou organizaci nelehký úkol. A to přesto, že jen loni podávala třináct žádostí o dotace, dary a záštity a dotace na jeden přeshraniční projekt.