Geoparky vyprávějí 4,6 miliardy let starý příběh Země a procesů, které ji formovaly. Prezentují historii naší planety a s ní spojené geologické a klimatické změny a také vývoj života. Proto na konci září oficiálně vznikla Asociace geoparků České republiky.

Za vznikem asociace stojí Národní geopark Ralsko, Národní geopark Železné hory a Globální geopark UNESCO Český ráj. Na založení se dále podílely i Národní geopark Podbeskydí, Národní geopark Kraj blanických rytířů a Národní geopark Broumovsko. „O asociaci mluvíme už dva roky a konečně nastal ten správný čas. Asociace má zaštítit spolupráci geoparků v České republice, je to společný prostor pro realizaci aktivit a projektů, které nás budou spojovat,“ řekla ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová.

Hlavním posláním asociace je ochrana životního prostředí, přírody a krajiny. Neopomíjí ani podporu environmentální výchovy a vzdělávání a zapojování veřejnosti do péče o geologické lokality. Asociace kromě toho chce prosazovat společné zájmy členů v oblasti legislativní, finanční i informační u orgánů státní správy a samosprávy, v mezinárodních organizacích nebo u institucí EU.

Ralský geopark mimo jiné podporuje i setkávání umělců prostřednictvím Festivalu proměn, který poprvé proběhl v krajině zaniklých obcí před čtyřmi lety. Letos ale jeho konání narušila epidemie koronaviru a přijatá bezpečnostní opatření. Organizátoři se rozhodli pro zájemce připravit alternativu v podobě land artové soutěže, která vyvrcholí vyhlášením vítězů v sobotu 10. října. „Usilujeme o oživení opuštěných míst, chceme poukázat na nejrůznější polozapomenuté historické, kulturně-umělecké a často i politické souvislosti,“ objasnila význam Mrázová.

Geoparky ukazují vliv místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj společnosti. „Asociace geoparků bude velmi důležitou platformou pro spolupráci mezi geoparky u nás i v zahraničí a zajistí další posun v plnění poslání geoparků,“ podotkla ředitelka Geoparku Český ráj Blanka Nedvědická.

Na území České republiky leží devět národních geoparků: Barrandien, Broumovsko, Český ráj, Egeria, Kraj blanických rytířů, Podbeskydí, Ralsko, Vysočina a Železné hory. Geopark Český ráj jako jediný v republice pro svou výjimečnou geologickou, přírodní a kulturní rozmanitost obdržel v roce 2015 certifikát Globální Geopark UNESCO. „Máme už něco za sebou, například společné akce v rámci Týdne geoparků, vzdělávání průvodců pro všechny geoparky, školení v oblasti interpretace přírodního dědictví. Věříme, že asociace nám pomůže ke zvýšení profesionality geoparků a předávání si zkušeností,“ doplnil Jan Doucek, nově zvolený předseda asociace.

Činí se i jiní

Potřebu měnit vztah společnosti k životnímu prostředí a jeho ochraně si uvědomuje také Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která cílí především na děti a mládež. „Projektem ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji podporujeme snahu vést nejmladší generaci k udržitelnému způsobu života a kladnému vztahu k přírodě i krajině. Zaměřujeme se převážně na projekty, které děti realizují venku v přírodě. Tam mohou své teoretické znalosti nabyté ve školních lavicích, uplatnit v praxi,“ zdůraznil ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Nadace Ivana Dejmala na facebooku

Doposud za 17 let existence tohoto programu pomohli 221 projektům celkovou částkou 2,8 milionu korun. Podařilo se například uspořádat několik poznávacích pobytů přímo v Jizerských horách, proběhly projekty zaměřené na poznávání přírody. „Pomohli jsme i školám s vybudováním edukativních prvků na školních zahradách nebo zakoupením pomůcek na zkoumání přírody,“ dodal Petrovský. Mezi další projekty nadace patří záchrana populace tetřívka v Jizerských horách, zvýšení stability lesních porostů na Liberecku, záchrana Semihradských mokřadů a obnova lokality Jizerské smrčiny.

Do krajiny vracejí tisy

To liberecký spolek Čmelák s podporou ministerstva životního prostředí zaměřil pozornost na tis červený. Jeho záchraně se věnuje přes dvacet let. Jde zejména o mapování dospělých jedinců v krajině, sběr jejich semen, pěstování sazenic a jejich výsadbu. Za tu dobu do krajiny Jizerských hor vysadili 644 tisů. Z předchozích sběrů mají v současné době ve školkách napěstováno okolo 1500 sazenic.

Spolek Čmelák na facebooku

Větší část sazenic bude směřovat na lesní pozemky, které jsou vytipovány ve spolupráci s lesními správci z celého kraje. Do nalezení ostatních lokalit se může zapojit veřejnost. „Zatímco v přirozeném prostředí zastíněného lesa začíná tis plodit až v 70 až 120 letech, na volném prostranství na osluněném místě plodí už ve 20 až 30 letech. Toho chceme využít a přispět tak k zajištění dostatku semen v budoucnu. Nyní hledáme vlastníky pozemků ve volné krajině Libereckého kraje,“ vysvětlil Jiří Antl z Čmeláku. Na webu darujme.cz běží projekt, na který mohou zájemci přispět libovolnou částkou.