Hrozilo, že cyklostezka, která má vést podél celého toku řeky Jizery, tady bude přerušena. Dlouhá léta se přitom dohadovalo město se státním podnikem Povodí Labe, které připomínkovalo vstupy stavby do řečiště. V loňském roce se ale městu podařilo s podnikem domluvit podmínky. „Nešlo ale jen o Povodí, ale i o dráhy a soukromé majitele pozemků,“ popsal místostarosta Železného Brodu Ivan Mališ.

Teď se musí soutěžit dodavatel, tedy pokud se alespoň někdo přihlásí do soutěže. „Myslím, že letos se stihne jenom proklestění a kácení průběhu trasy,“ poznamenal starosta obce Líšný Jiří Mikeš.

Státní fond dopravní infrastruktury schválil příspěvky na opravy a výstavby cyklostezek. Podpořené projekty si rozdělí skoro 660 milionů korun. Nejdražším projektem je výstavba části cyklostezky Greenway Jizera mezi Železným Brodem a Líšným. Zdaleka nejdražším. Pokud fond dotace potvrdí, což by měla být už jen formalita, úsek cyklostezky kolem Jizery podpoří skoro 64 miliony, když celý projekt má stát přes 78 milionů korun.

Jan Petrnoušek ukazuje své výrobky při akci Dvůr královny Alžběty Richenzy
Tvoří nádobí jako ze středověku. Je krásné a funkční, říká milovník historie

Město nyní vypisuje výběrové řízení na dodavatele stavby, která nakonec povede zcela po levém břehu Jizery. V Železném Brodě se budou moci cyklisté jedoucí po stezce od Podspálova vydat po náspu připraveném již při stavbě nového mostu přes Jizeru ke stavidlům a dále po břehu řeky do Líšného. Tady nastoupí na již několik let hotový úsek cyklostezky a pokračovat budou moci dále do Dolánek a Turnova. „S touto variantou jsme počítali právě již při stavbě mostu v roce 2015,“ přiblížil starosta Železného Brodu František Lufinka.

Na budoucí stezce dojde podle plánů k velkým přesunům materiálů. „Musí se přisypat břehy, vznikne několik mostků přes potoky. Vyřešit se musí i několik mokřin na plánované trase,“ poznamenal vedoucí odboru územního plánování železnobrodské radnice Martin Řehák.

Největším oříškem se nakonec stal pozemek, který měl 27 majitelů a ležela na něm exekuce. Ten ale naštěstí vykoupil soukromník, který je výstavbě cyklostezky nakloněn.

Skleněné pátky v jabloneckém muzeu skla a bižuterie.
OBRAZEM: Jablonecké Muzeum skla a bižuterie odstartovalo Skleněné pátky

Nadšení neskrývá ani koordinátor projektu Greenway Jizera Jiří Lukeš. „Situace v tomto úseku byla delší dobu neutěšená a v projektové přípravě se nedařilo postoupit. Trasa je velice komplikovaná z důvodu souběhu řeky, železnice a silnice I. třídy v úzkém údolí. Je malý zázrak, že se zde podařil najít prostor pro cyklostezku,“ oddychl si.

Prodloužení úseku cyklostezky bude znamenat rozptýlení jejích uživatelů ze stávajícího přetíženého úseku Turnov – Malá Skála. Zároveň se podaří lépe zapojit Železný Brod s jeho nabídkou tradičního sklářství do turistické mapy kraje. Stezka tak pomůže návštěvníkům, regionu i městu.

Celá cyklotrasa Greenway Jizera je dlouhá přes 160 kilometrů od osady Jizerka v Jizerských horách až na hranici Prahy. Na několika místech jsou ale složité pasáže. Kromě popisované části mezi Železným Brodem a Líšným třeba mezi Pasekami nad Jizerou a Horní Sytovou. „Z Pasek bychom v budoucnu měli pokračovat k pasecké papírně a dál podél Jizery až do Horní Sytové. Pro tento úsek je doposud zpracována pouze vyhledávací studie budoucí stezky. Údolí je úzké a skalnaté,“ doplnil Lukeš.

Sokol stěhovavý vyvedl mladé na Troskách.
Sokol stěhovavý vyvedl mladé na Troskách. Loni se nezadařilo kvůli dronům

Stávající, v nedávné době vybudovaný úsek Turnov – Líšný měří zhruba 12 kilometrů, realizací nového úseku do Železného Brodu dojde k prodloužení přibližně o 4 kilometry. I nedaleký Turnov projektuje nový úsek cyklostezky až na hranici kraje, aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Po realizaci tohoto úseku už bude Greenway Jizera od hranice kraje u obce Svijany do Železného Brodu měřit téměř 30 kilometrů.