„Cyklostezku vnímáme jako stěžejní prvek, který by významně napomohl k rozvoji turistického i podnikatelského ruchu ve městě, jelikož by to byla naše spojnice s Českým rájem. Věříme, že se vše vydaří, musíme však být trpěliví a pokračovat v tlaku," přiblížil František Lufinka, starosta Železného Brodu.

Poté, co začalo intenzivně pracovat město Turnov a přilehlé obce na dokumentaci k dalšímu rozšíření Greenway Jizera v úseku Turnov Svijany, hlásí se i úsek Spálov Líšný. Cyklostezka je tu rozdělena na tři části.

LÁVKY A MAJITELÉ

Úsek Spálov Jiráskovo nábřeží je ve fázi zpracování návrhu nové lávky přes řeku Jizeru naproti tenisu. „Stávající lávka je ve velmi špatném technickém stavu a její rekonstrukce je v tuto chvíli prioritou. Ve fázi příprav je i průběh cyklostezky po Jiráskově nábřeží," popsal Ivan Mališ, místostarosta Železného Brodu.

Další úsek cyklostezky v Železném Brodě je od silničního mostu po bývalou vlečku do Kolory. Vedení cyklostezky po levém břehu Jizery by vyšlo na cirka 35 milionů korun, proto je připravena i varianta lávky pro pěší a cyklisty v prostoru provizorního mostu a umístění stezky na pravý břeh. Cena cirka 23 milionů korun.

Úsek od vlečky do Líšného je ve fázi zpracování projektové dokumentace. Probíhají náročná jednání o jeden sporný pozemek, který je zatím ve vlastnictví cca 25 majitelů a město z tohoto pozemku potřebuje přibližně 3 000 metrů čtverečních pásu při řece.

„Bohužel se během několika uplynulých let promarnila doba, kdy byla realizace cyklostezek podporována v dotačních titulech. Stavba je velmi finančně náročná a bez možnosti čerpání peněz ji z vlastních zdrojů město bude těžko realizovat," doplnil František Lufinka.

Z TURNOVA DO LÍŠNÉHO

Úsek budoucí obří cyklostezky Greenway Jizera mezi Loužkem, resp. Turnovem a Líšným je dosud nejhmatatelnějším výsledkem spolupráce krajů, měst a obcí na Jizeře.

„Na tomto úseku je možné si ověřit prospěšnost takové stavby celému regionu. To vidíme na množství doprovodných služeb, které spontánně na tomto úseku vznikají. Stezka Greenway Jizera představuje jeden z ukázkových modelů rozvoje cestovního ruchu," popsal Aleš Hozdecký, ředitel Sdružení Český ráj. Zkrátka cyklostezka se vyplácí.

DO SVIJAN

V našem regionu se intenzivně jedná o pokračování stezky z Turnova do Svijan. Je diskutována smlouva o vzájemné spolupráci všech obcí na trase (Turnov, Modřišice, Přepeře, Příšovice, Svijany).

Po vyjasnění sporných bodů ji schválí jednotlivé obce ve svých zastupitelstvech a poté bude smlouva podepsána. Turnovští zastupitelé podpořili návrh podání žádosti do dotačních programů Libereckého kraje na projekt pokračování cyklostezky Greenway Jizera právě v tomto úseku.

„Bude-li k dispozici projektová dokumentace na úsek mezi Turnovem a Svijany do konce příštího roku, nastane poté období shánění finančních prostředků z různých dotačních titulů. Proto je dnes těžké odhadnout, kdy by mohlo dojít na samotnou stavbu. Na druhou stranu by bylo dobré dokončit již dříve slíbený úsek mezi Líšným a Železným Brodem," uzavřel Aleš Hozdecký. Kdy se tudy cyklisté projedou?