Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterým byla zamítnuta žádost kraje na zapsání šestiletého oboru se zaměřením na francouzský jazyk a přírodovědné předměty, provoz Gymnázia U Balvanu nezastaví. „Vzhledem k tomu, že kraj nadále usiluje o zápis tohoto oboru, rozhodla na svém mimořádném zasedání Rada Libereckého kraje o podání rozkladu proti rozhodnutí ministerstva," řekla tisková mluvčí kraje Markéta Dědková.

Navíc gymnázium bude fungovat dál. V případě, že ani avizované odvolání nebude úspěšné, nijak se nedotkne přijímání žáků do čtyřletého studia, které proběhne podle plánu už v tomto měsíci.

„Uchazeči, kteří budou ke čtyřletému studiu přijati, mají garanci potvrzenou zřizovatelem, že studium dokončí," upozornil ředitel jabloneckého Gymnázia U Balvanu Jiří Kozlovský. Rada Libereckého kraje navíc dala také najevo, že je připravena přijmout, v případě dalšího neúspěchu, i jiné řešení ve čtyřletých oborech na této škole.

Poprvé se o zrušení Gymnázia U Balvanu začalo mluvit v roce 2010, kdy Krajský úřad Libereckého kraje začal připravovat optimalizaci školství. Úřad tehdy uvažoval o sloučení obou jabloneckých gymnázií (Gymnázium U Balvanu a Gymnázium Dr. Antona Randy) v jedno, ale tento návrh Jablonec odmítl.

Proti se postavila také veřejnost. Petiční výbor rodičů jabloneckého Gymnázia U Balvanu odevzdal na místní radnici 3. února 2011 petici s 592 podpisovými archy, na nichž bylo podepsáno 11 472 lidí. Předání bylo tehdy doprovázeno studentskou demonstrací.

Snaha nakonec přinesla své ovoce a škola byla zachována. V roce 2011 ovšem došlo předchozím vedením kraje k omezení víceletého gymnázia. To byla další komplikace, s níž se musela škola vypořádat. V současné době má škola 230 studentů na čtyřletém gymnáziu a v posledních čtyřech ročnících dobíhajícího osmiletého gymnázia.

Podle ředitele Jiřího Kozlovského by po skončení osmiletého gymnázia byla další existence školy nemyslitelná, pokud by zůstaly jen čtyři třídy čtyřletého gymnázia. „Vždy musí být nějaká kombinace dvou oborů," uvedl již dříve ředitel.

Už před pěti lety se objevila myšlenka nového šestiletého oboru. Teprve vloni ovšem došlo k činům a žádost o nový obor byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR odeslána. Svůj podíl na tom má i další petice, kterou v minulém roce obdržel jablonecký magistrát. Petiční výbor tehdy žádal jablonecké zastupitele, aby usilovali o záchranu gymnázia převedením funkce zřizovatele na město. To se nestalo, ale o plánech a situaci kolem gymnázia se začalo mluvit mnohem častěji. Pomohlo také sloučení středních škol v Tanvaldě.