„Cikl dostal na jednání napráskáno. Pro optimalizaci hlasoval jen on a tři další. Neměl ani podporu vlastních lidí,“ zhodnotil tolik očekávaný výsledek hlasování krajských zastupitelů Jiří Rudolf, bývalý ředitel jabloneckého gymnízia.

Co z toho pro Jablonecké vyplývá? Obě gymnázia – Balvan i Randovka – pokračují beze změny ve výuce.

Zastupitelé měli před sebou tento bod programu už poněkolikáté za sebou. Pokaždé doznal změn. Přičemž tentokrát se hovořilo o nejmírnější variantě. I tak se s ním Jablonečtí nehodlali smířit a znovu vyslali své zástupce do nejvyšší budovy v Liberci, kde úřad sídlí.

„Nebude-li schválen alespoň kompromisní návrh změn ve středním školství, dojde k zániku některých potřebných oborů a poklesu platů učitelů,“ uvedl náměstek hejtmana a krajský radní pro resort školství, tělovýchovu a kulturu Radek Cikl ještě před jednáním zastupitelů.

Podle Cikla je české školství nemocné a potřebuje účinné reformy. Všechny upozornil, jak se na věc dívá zákon: „Rušení oborů na školách není v pravomoci zastupitelů, ale rady kraje.“ Optimalizace školství v Libereckém kraji se stala politickou otázkou.

„Když nebudeme reformovat střední školství, pak dojde k divoké optimalizaci. Žáků ubývá a bude dál ubývat, všichni se budou hlásit na gymnázia a nikdo nepůjde na střední odborné školy, o jejichž absolventy je na trhu práce přitom největší zájem," hájil své návrhy náměstek hejtmana Cikl.

Dnes připadá na každého maturanta jedno volné místo na vysoké škole, proto úroveň vzdělání v celé republice klesla až tak hluboko. "Musí pomoci i ministerstvo, že zredukuje nepřirozeně vysoký počet vysokých škol u nás," míní Cikl.

Na opozici přímo před hlasováním Cikl slovně pak zaútočil: „Stavíte se proti reformám v těch městech, kde máte svoje zájmy. Ale reforma se nemůže dělat podle toho, co si přejí obce, ta musí být komplexnější. Jste populisté.“

Občanský demokrat Stanislav Pěnička argumentoval, že petici proti sloučení gymnázií v Jablonci totiž podepsalo 11 472 lidí: „Nechceme názor občanů ignorovat.“

„Obě gymnázia by měla by zůstat samostatná,“ uvedl Štěpán Bavíza za studentskou radu Gymnázia U Balvanu a dále před plénem prohlásil, že obě školy mají dobré výsledky a výbornou pověst.

„Balvan nebude otevírat třídy, žáků ubude, učitelů také, a až z gymnázia zůstane torzo, sloučí jej s Randou. S tím my, rodiče, nesouhlasíme. Naopak podporujeme nahrazení osmiletého studia šestiletým s rozšířením jazyků na Balvanu,“ uvedl za rodiče Jan Ondřej.

Následně se nesmiřitelné tábory zastupitelů pustily do hlasování. 4 PRO, 25 PROTI, zbytek se ZDRŽEL. Návrh nebyl přijat. Přítomno bylo 40 krajských zastupitelů.

„Kromě toho, že náš Balvan zůstává i nadále stát, mě zároveň těší fakt, že alespoň na krajské úrovni jsou zastupitelé ochotni hlasovat pro dobro věci na základě faktů bez ohledu na stranickou příslušnost,“ pochvaluje si výsledek Pavla Pešková.