V těchto dnech přitom měl být plyn rozveden do všech naplánovaných objektů. „Práce ale začaly kvůli napadání stavebního řízení až na podzim, o půl roku později. Nyní pokračují v rekordním tempu, oproti běžným termínům v polovičním čase,“ přiblížil starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Zakázku ve výběrovém řízení vyhrála společnost GasNet Služby. „Zejména v tomto zimním období hraje důležitou roli rychlost. Naším cílem je připojit všechny zákazníky v co nejkratším možném termínu. Na realizaci jsme proto nasadili místo jedné pracovní čety hned čtyři,“ vysvětlil Filip Dostál za dodavatele.
Hned v lednu bude následovat připojení místního domova důchodců, práce pak budou i přes zimu pokračovat k dalším objektům města na místním sídlišti a domům pro seniory. Dodavatelská firma bude na výkopech a pokládkách pokračovat ještě v tomto týdnu, pak si dá až do 4. ledna pauzu.

Práce přes zimu se místním moc nelíbí. „Už se těším, až budu se dvěma malými dětmi bloudit po tmě na sídlišti a hledat místo na zaparkování,“ povzdechla si mladá žena bydlící v lokalitě.

Na sídlišti i v dalších výše jmenovaných objektech dosud využívají teplo z místní teplárny, které rozvádí do obydlí nově vzniklá společnost CZT Velké Hamry. Vznikla z řad věřitelů provozovatele samotné teplárny, společnosti Golem.

Vedení školy napojené na dodávky tepla z plynu ihned informovalo společnost CZT Velké Hamry, že se od jejího systému odpojuje. Jednatelé společnosti kontrovali tím, že si má škola připravit zhruba dva miliony korun na likvidaci přípojky. „Podle energetického zákona hradí náklady odpojení ten, kdo tyto náklady vyvolal.

Předběžná cena vzhledem k délce přípojky a terénu je zhruba dva miliony korun. Podrobná kalkulace bude provedena po zadání projektové dokumentace,“ sdělil jednatel CZT Velké Hamry Rostislav Beneš. Energetický zákon na náklady na odpojení pamatuje, nicméně o výši nákladů a jejich relevantnosti musí rozhodnout soud.

Vysoká cena tepla

Plynofikace probíhá po dlouholeté snaze vedení města o její realizaci a sporech s provozovatelem teplárny a centrálního zásobování, firmou Golem. Jednatel společnosti se poté dohodl s věřiteli a předal jim samotné rozvody, které tak dnes provozuje CZT Velké Hamry. Protože její členové chtějí získat zpět peníze za modernizaci kotelny, navrhovali městu smlouvu na pět let. Vedení města se však rozhodlo plynofikaci dotáhnout do konce a dohodnout se na dodávkách tepla od CZT na jeden rok. Tím pádem cena vystřelila na více než tisíc korun za gigajoule, přičemž běžná cena se pohybuje kolem šesti set korun.

Do ceny tepla musela CZT Velké Hamry promítnout náklady spojené se zajištěním dodávek, tedy náklady na osazení dalších kotlů, jejich připojení a podobně. Proto tak vysoká cena při jednoleté smlouvě. „Do celé této situace jsme se dostali nedobrovolně skrze pohledávky vůči společnosti Golem. S tím rozdílem, že rozhodně nedostaneme své peníze zpět rychle. V teplárenství to ani rychle nelze, vše je přísně hlídáno Energetickým regulačním úřadem,“ přiblížil další z jednatelů společnosti Lukáš Sovák.

„Neříkáme, že cena je v pořádku, ale je v mezích cenového rozhodnutí. Předpokládáme, že vedení radnice cenu napadne,“ poznamenal mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.
Spory kolem tepla pro Velké Hamry se v říjnu dostaly i do hledáčku celostátních médií.

Původní dodavatel tepla Golem na začátku října zastavil dodávky do 21 domů včetně domů s pečovatelskou službou a tamní školy s tím, že s městem nemá od začátku roku 2019 uzavřenou smlouvu. Dotklo se to více než 300 trvale hlášených obyvatel a stejného množství školáků. Dodávky firma obnovila až poté, co hejtman Libereckého kraje Martin Půta využil možností, které mu dává nouzový stav, a nařídil firmě dodávky obnovit.