Důchodkyně Marie Nováková obývá třípokojový byt po smrti manžela sama. „Kdyby nebylo pomoci dětí, už bych platby v současné chvíli nezvládala. To zvýšení je pro mě likvidační. Připadá mi, že úředníci nás odsud chtějí dostat pryč, aby si to tady opravili a zařídili jako apartmány.“

Po otevření dveří do podkrovního bytu praští doslova do celého těla pach plísně a neuvěřitelná vlhkost vzduchu. V obývacím pokoji leží na jedné posteli Simona Říhová a její synovec. Ona je po těžkém zánětu mozku, z kterého se dosud nevzpamatovala. Má po amputaci jedné nohy, čeká ji odebrání druhé. Navíc má nehybnou pravou ruku. Autistický synovec si čte v atlasu hub a sedí pod dekou na druhé straně Simoniny postele.

„Vzala si mě k sobě sestra, jinak nevím, kde bych dneska byla,“ popsala invalidní žena. Celý roh místnosti od stropu k podlaze pokrývají skvrny od plísně. „Sestra to jen před čtrnácti dny celé stříkala savem a pak přemalovala. Během pár dní to je opět tady.“

„Nové nájemní smlouvy muselo ministerstvo obyvatelům domů nabídnout, protože původní smlouvy jsou neplatné na základě soudního rozhodnutí o přidělení majetku ministerstvu coby nástupci bývalého Fondu národního majetku. Výše nájmu v nově navržených nájemních smlouvách přitom odpovídá tržní úrovni, která je v čase a místě obvyklá,“ vysvětlil mluvčí MF Tomáš Weiss.

Podle posudků ministerstva se totiž jedná o údajně lukrativní bydlení v luxusních bytech. Smlouvy hovoří i o stotisícových dluzích za nájemné, které mají nájemníci splatit do konce roku, jinak budou vystěhováni. To ale ministerstvo i přes text smluv popírá. „V žádném případě neplánujeme obyvatele kamkoliv stěhovat a stejně tak po nich nebudeme prozatím vymáhat navýšené nájemné do budoucna ani zpětně,“ sdělil Weiss.

Dědictví Crystalexu

Domy byly postavené na počátku 90. let minulého století. Majetek se ale stal předmětem sporu mezi státem a městem po divoké privatizaci někdejšího státního podniku Crystalex. Po ní zůstaly na místě budoucích domů jen základy, město na své náklady domy dostavělo a byty pronajalo za regulované nájemné. Místo zde našli hlavně bývalí skláři z výše zmíněného podniku.

„Bydlíme tady od začátku, já jsem v invalidním důchodu, manžel ve starobním. Z ministerstva nám neustále posílají dopisy, kde po nás požadují neuvěřitelné navýšení platby za nájem. O více než 400 procent. A že dlužíme ministerstvu 150 tisíc zpětně. Nevím, co máme dělat,“ přiblížila další obyvatelka domů Dagmar Tóthová.

Od doby výstavby domy neuvěřitelně zchátraly. Z dálky vypadají budovy až honosně, bližší pohled a návštěva ale ukazují vážné vady. „Nemůžeme na balkony nebo jen na vlastní nebezpečí. Zatéká do střechy, vlhko je i od země. Okna nejdou otevírat, jak jsou vlhkem zkroucená,“ popsaly další nájemkyně Renata Lisičanová a Sylvie Loudová.

Obyvatelé jsou ze situace zoufalí. „Byli tady úředníci z ministerstva, chovali se naoko velmi mile, byli ale arogantní. Že máme zaplatit nájemné, že si máme založit družstvo a domy koupit. Za oba chtějí kolem 100 milionů, to je průměr 8 milionů na byt. Na to, v jakém jsou domy stavu, to je nesmysl,“ popsala další nájemkyně, která si nepřála být jmenována.

Město platí právníka

Pomocnou ruku podal nájemníkům obou domů bývalý majitel, tedy město Harrachov. „Platíme jim právníka. Apelujeme na ně, aby nic nepodepisovali a aby vše směřovali přímo na něj. Dle mého názoru se úředníci chovají nehorázně,“ poznamenal starosta Harrachova Tomáš Vašíček. Podle jeho slov jsou domy ve špatném stavu proto, že se o ně město nestaralo. Jedním z důvodů je právě dlouholetý spor města se státem a tím pádem nejistota investic do oprav.

Ministerstvo financí chce oba domy prodat včetně stávajících obyvatel, a to na základě veřejné soutěže, kterou vyhlásí v první polovině příštího roku pravděpodobně v rámci on-line aukčního systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Rádi bychom připomněli, že město Harrachov má vzhledem k vlastnictví zdejších pozemků na bytové domy předkupní právo, a může tedy oba domy i s nájemníky odkoupit. Stejně tak může nový majitel, na rozdíl od zákonem vázaného ministerstva, ponechat obyvatelům domů nájemné v původní výši, uzná-li to za vhodné,“ doplnil mluvčí ministerstva.

„Pokud chce ministerstvo 100 milionů, není to schopné město zaplatit,“ kontroval Vašíček.

Vyjádření Ministerstva financí k situaci nájemníků bytových domů v Harrachově

Ministerstvo financí (dále MF) by rádo uklidnilo uživatele dvou bytových domů v krkonošském Harrachově. MF v žádném případě neplánuje obyvatele domů kamkoliv stěhovat a stejně tak po nich nebude prozatím vymáhat navýšené nájemné do budoucna ani zpětně. Nikdo ze stávajících uživatelů nepodepsal novou nájemní smlouvu a všichni tak nadále hradí původní velmi nízké nájemné. Záměrem úřadu je v příštím roce oba domy prodat ve veřejné soutěži, aniž by byli uživatelé bytů vystěhováni.

Nové nájemní smlouvy MF muselo obyvatelům obou domů nabídnout, protože původní smlouvy jsou neplatné na základě soudního rozhodnutí o přidělení majetku MF coby nástupci bývalého Fondu národního majetku ČR. Výše nájmu v nově navržených nájemních smlouvách přitom odpovídá tržní úrovni, která je v čase a místě obvyklá. Stanoven byl na základě dvou znaleckých posudků, které si MF nechalo v souladu se zákonem o státním majetku zpracovat. Významné navýšení nájemného je zapříčiněno tím, že se v obou domech platilo regulované nájemné, které více než 20 let nebylo adekvátně navyšováno. Jiný než realizovaný postup MF by přitom byl v přímém rozporu se zákonem o státním majetku, kterým se musíme řídit, neboť se jedná o majetek bezúplatně převedený v roce 1993 z Fondu národního majetku ČR na Město Harrachov.

Na MF od nabytí obou bytových domů v listopadu roku 2021 na základě soudního rozsudku děláme maximum, abychom pro uživatele obou bytových domů nalezli nejlepší možné řešení přijatelné pro obě strany. Proto vedoucí pracovníci MF osobně v červenci tohoto roku navštívili uživatele domů, situaci jim lidsky vysvětlili a předestřeli možné varianty řešení. Těmi jsou vedle podpisu nové nájemní smlouvy zejména společný odkup domů družstvem či SVJ vytvořeným stávajícími obyvateli. Do letošního listopadu, kdy se měli uživatelé k možným variantám vyjádřit, jsme ale neobdrželi žádnou informaci o zájmu o odkup či podepsání nové nájemní smlouvy.

Opakujeme, že nové smlouvy s navýšeným nájemným muselo MF uživatelům nabídnout z důvodu neplatnosti dosavadních smluv a nutnosti řídit se zákonem o státním majetku, který nám v případě pronájmu bytových prostor ukládá stanovit částky odpovídající v daném místě a čase tržním podmínkám, tedy starat se o majetek s péčí řádného hospodáře. Nebylo tedy možné pokračovat v původních smlouvách zahrnujících výši nájemného, které bylo zcela v nesouladu s aktuální tržní situací.

Vzhledem k tomu, že domy jsou určeny k privatizaci, se MF rozhodlo přistoupit k prodeji obou bytových domů včetně stávajících obyvatel, a to na základě veřejné soutěže, kterou vyhlásíme v první polovině příštího roku pravděpodobně v rámci online aukčního systému Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Rádi bychom připomněli, že Město Harrachov má vzhledem k vlastnictví zdejších pozemků na bytové domy předkupní právo, a může tedy oba domy i s nájemníky odkoupit. Stejně tak může nový majitel, na rozdíl od zákonem vázaného MF, ponechat obyvatelům domů nájemné v původní výši, uzná-li to za vhodné.

Vyjádření města Harrachova na oficiální vyjádření Ministerstva financí České republiky, ze dne 14.12.2022 ke kauze bytů na Klondajku v Harrachově
Ministerstvo financí argumentuje zákonem o státním majetku a tvrdí, že musí postupovat v souladu s tímto zákonem. „V tomto případě si pak sám dovolím podat žádost o přidělení bytu ve správě Ministerstva financí, jelikož z výše uvedeného vyjádření vyplývá, že sice MF stanoví nějaké nájemné, pak jej ovšem nebude vybírat dopředu ani zpětně a zároveň nebude vymáhat dlužné nájemné a nebude ani usilovat o vystěhování takového dlužníka,“ říká starosta Harrachova Tomáš Vašíček a upozorňuje na fakt, kdy „MF tvrdí, že musí zaslat nové nájemní smlouvy s tržním nájemným, které ale zároveň dle vlastních slov nebude vymáhat dopředu ani dozadu.“ V žádném případě se nejedná o neplatné nájemní smlouvy, čehož si bylo ještě v dubnu 2022 vědomo i MF, když rozeslalo nájemníkům prostřednictvím své správcovské firmy výzvu k úhradě nájemného a předpisu záloh v původní výši nájemného dle předloženého nového evidenčního listu. Tento dopis hovoří o pronajaté bytové jednotce. Jedná se o předpis nájemného z nájemní smlouvy stále platné, jelikož tato nájemní smlouva, resp. nájemní práva byla nájemníky vydržena ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Ve vyjádření ministerstva financí je obsaženo, že vedoucí pracovníci, myšleno vedoucí odboru 72 MF paní Jana Marešová s kolegy, navštívili nájemníky a lidsky jim vysvětlili situaci. „Toto neodpovídá skutečnosti,“ říká starosta Tomáš Vašíček a upřesňuje, že „mimo jiné tato návštěva byla součástí vytvoření nátlaku, aby nájemníci byty opustili dobrovolně a tím by zanikla práva z původní nájemní smlouvy tedy i vydržení práv. Jsem přesvědčen, že MF o této situaci ví, a proto prostřednictvím paní Marešové různými výzvami k úhradě neopodstatněných dluhů, informacemi o neplatné nájemní smlouvě a předložením nové nájemní smlouvy pro nájemníky zcela neakceptovatelné vytvářelo soustavný tlak na dobrovolné opuštění těchto bytů. Navíc paní Marešová ovlivňovala nájemníky, jak mají volit a ze všeho vyplývalo že pak by se s tím dalo něco dělat.“ Zákonná ustanovení Občanského zákoníku o vydržení práv, a to i z nájemních smluv platí i pro Ministerstvo financí, tudíž tvrzení, že MF je vázáno zákonem o státním majetku, je sice pravdivé, avšak nepřiléhavé pro tuto kauzu a tento nájemní vztah.