Harrachovští již po třetí za sebou obsadili první místo v rámci Libereckého kraje v soutěži v třídění komunálního odpadu Zlatá popelnice. Letos se konal už jeho 10. ročník, do něhož jsou automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které mají uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM.

To je je 214 měst a obcí. Vzhledem k odlišnostem ve fungování odpadových systémů v obcích a městech, soutěží obce ve dvou kategoriích podle svého statutu.

„V posledních letech se nám podařilo doplnit postupně další kontejnery na tříděný odpad, naposledy červené na elektroodpad a bílé na textil. Zároveň jsme zvýšili počet sběrných hnízd, aby naši občané ke kontejnerům na tříděný odpad měli co nejkratší cestu. Poděkování patří všem občanům a podnikatelům v Harrachově, kteří poctivě třídí a snaží se co nejméně zatěžovat životní prostředí," řekla k úspěchu starostka města Harrachov Eva Zbrojová.

Úspěch za devadesát tisíc

Město v této soutěži uspělo už po třetí. Navíc získalo i odměnu šedesát tisíc korun. Dále pak byli Harrachovští první i v kategorii měst do 5000 obyvatel ve zpětném odběru elektrozařízení, za což obdrží odměnu dalších dvacet tisíc. Dalších deset tisíc si potom zástupci města odnesli za 1. místo v kategorii města do 3000 obyvatel ve výtěžnosti elektrozařízení.

Spokojenost s tříděním odpadů panuje také v Tanvaldě. Lidé zde totiž během loňska vytřídili téměř 597 tun odpadu. Jednalo se o papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony. „Za Městský úřad musím poděkovat všem lidem, kteří poctivě třídí odpad a přispěli k těmto dobrým výsledkům a zlepšení životního prostředí. I díky jejich odpovědnému přístupu se daří v Tanvaldě držet poplatek za odpady ve výši pět set korun," řekl místostarosta města Antonín Bělonožník.