Mimořádná událost, při které byli lidé ohroženi biologickou látkou (B-agens), byla tématem společného cvičení hasičů a vojáků. Akce se účastnil Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Areál, ve kterém se akce uskutečnila, poskytla firma Jablotron Alarms.

"V případě takového zásahu spadá velení na místě zásahu pod Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Velitel zásahu, který si pro efektivní koordinaci zřídil v místě události štáb, tak nejen udílel rozkazy hasičům, ale zároveň velel vojenským specialistům," řekl tiskový mluvčí hasičů Jakub Sucharda.

Zelené ostrůvky na hladině druhé nádrže jablonecké přehrady Mšeno pomáhají čistit vodu.
Republikový unikát. V jablonecké přehradě čistí vodu travnaté ostrůvky

Hasiči provedli průzkum, rozdělili místo zásahu na zóny, zřídili dekontaminační stanoviště pro zasahující a vyslali čtyřčlennou průzkumnou skupinu v přetlakových protichemických oděvech s cílem nalézt osoby. Nalezené osoby hasiči evakuovali ke stanovišti hromadné dekontaminace osob, které v areálu bývalé jablonecké porodnice postavili vojáci. O analýzu odebraných vzorků se pak postarali biologové z Agentury vojenského zdravotnictví, kteří si na místě zřídili svoji mobilní laboratoř.

"Možnost absolvovat toto cvičení zúčastnění ocenili, neboť přes drobné rozdílnosti v metodických postupech jednotlivých složek IZS se podařilo sladit veškeré činnosti hasičů a armády v celek, který je možné úspěšně aplikovat v případě reálného zásahu," dodal mluvčí.