K pondělní šesté hodině ranní dojde k posílení početních stavů na všech stanicích HZS LK. "Starostové obcí a velitelé dobrovolných jednotek PO byli cestou Krajského operačního a informačního střediska informováni o nutnosti a nezbytnosti organizace monitoringu na území vlastní obce," doplnil zástupce tiskové mluvčí HZS David Kořínek.

CO DĚLAT PŘI SILNÉM VĚTRU

- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

- Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry.

- Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.

- Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

- Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.

- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.

- Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.

- nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly,schopnosti a možnosti.

- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

- uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.