Hamerský sbor žádal o podporu na celoroční činnost mladých hasičů i na soutěž Hamrovská štafeta a letní tábor rovněž pro své mladé svěřence. Od kraje nakonec získal 60 tisíc korun.

„Bez finanční podpory by žádná z akcí nešla uskutečnit na tak vysoké úrovni, v jaké proběhla,“ uvedl starosta sboru Zdeněk Nauč.