Porušení zákona o veřejných zakázkách a znemožnění kontroly pracovních smluv a finančních odměn zaměstnanců Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS) To jsou podle předsedy dozorčí rady VHS Jiřího Mikuly důvody k odvolání Milana Hejduka z Rady sdružení.

„V dozorčí radě jsem dva roky a pořád nevím, v jaké pozici pan Hejduk ve VHS je, nevíme, co má ve smlouvě, jaká je náplň jeho práce," uvedl na zastupitelstvu Turnova Mikula. Vodohospodářské sdružení provozuje vodovody a kanalizace na území 22 obcí z Turnovska a Semilska. Hejduk je předsedou Rady sdružení a zároveň i výkonným manažerem.

„Souhlasím s tím, že tato situace je schizofrenní, není možné, aby tyto dvě funkce vykonával stejný člověk. Návrh na odvolání proto podpořím, i když tím netvrdím, že pan Hejduk je špatný manažer," zmínil zastupitel Petr Soudský. Proti tomu ale vystoupil další zastupitel Tomáš Tomsa. „Nejsme inkvizice, abychom tu stínali hlavy. Nemáme jediný právní argument pro jeho odvolání," dodal.

Předseda dozorčí rady VHS Jiří Mikula se sice snažil ostatní přesvědčit, že došlo k pochybení u zakázky na novou kanalizaci v Lomnici nad Popelkou, kde se nevypsalo výběrové řízení, ale zakázka se přímo zadala konkrétní firmě. Hejduka ale přijel do Turnova bránit starosta Lomnice Josef Šimek.

„Tohle byla specifická zakázka. Před lety jsme prodali pozemky soukromé firmě s tím, že to bude ona, kdo postaví infrastrukturu. Jenže než k tomu došlo, změnil se zákon o veřejných zakázkách. V naší smlouvě s firmou ale stojí, že kupec bude realizovat výstavbu, nešlo proto dělat klasické výběrové řízení," vysvětloval Šimek s tím, že o případném porušení zákona musí rozhodnout soud a ne zastupitelstvo.

Sám Hejduk rovněž popřel, že by dozorčí radě odmítl předložit pracovní smlouvy. „Oni po mě nechtěli pracovní smlouvy, ale mzdové listy zaměstnanců. A to bez jejich vědomí nemohu udělat," hájil se Hejduk s tím, že všechno jsou jen záminky pro jeho odvolání. To ale nakonec podpořilo v tajném hlasování jen devět zastupitelů, jedenáct bylo proti a jeden se zdržel.