V doprovodu starosty Františka Lufinky navštívil Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, Základní školu Pelechovská, městskou galerii Vlastimila Rady i soukromé společnosti. Jak jinak než sklářské Detesk nebo Ladislav Ševčík Bohemia Crystal. Závěr patřil debatě s obyvateli města v Městské knihovně.