„Základní myšlenkou je propojit hendikepované s dalšími umělci a to i profesionálními. Na každém ročníku přivítáme minimálně jednoho známého umělce. Měli jsme tady herce Jana Potměšila, Báru Hrzánovou, zpěvačku Evu Pilarovou a další a další. Letos přijela Leona Machálková, se kterou máme jako divadlo velice dobré vztahy,“ přiblížil ředitel Městského divadla Jablonec n. N. a vedoucí sboru Vrabčáci Pavel Žur.

Divadlo žilo již od rána, kdy se tu sešli přihlášení lidé z Jablonecka, aby spolu stvořili svá vystoupení. Již tradičně se akce Společně nejen na jevišti účastní vozíčkářka Adéla Kusalová. „Opět se scénickým tancem se skupinou Pac a Tik. Vystupuji na této akci od svých čtyř let a vždy se na pódium moc těším,“ popsala.

Její kolegyně Lucie Žalská ze zmíněné skupiny pracovala s dalšími na vypilování programu ve tvořivých dílnách, které samotnému vystoupení předcházejí. „Při práci s hendikepovanými se snažíme nezapadat do nějakého systému. Snažíme se bourat předsudky tím, že vymyslíme něco netradičního, bereme všechny jako rovnocenné partnery,“ vysvětlila.

Na sále sokolovny v Zásadě probíhá z aktivity Evy Rydvalové velká výstava betlémů.
V zásadské sokolovně už vládne vánoční atmosféra. Vystavují desítky betlémů

Dílny trvaly v podstatě celé sobotní dopoledne. Společně si poté tanečního osahali i jeviště divadla, aby se seznámili s prostředím.

Součástí programu jsou ale i senioři. V programu vystoupila i taneční skupina seniorek, zazpíval nám nevidomý Karel Kučera. „Bohužel, protože stále trvá pandemie Covid-19, nám několik hendikepovaných umělců odřeklo,“ popsala Irena Kaufmannová, která má v divadle na starosti výstavy či spolupráci se školami.

Známá zpěvačka Leona Machálková vykoukla ze své šatny s natáčkami na hlavě. Pospíchala, chtěla vystoupení hendicepovaných sledovat. „Tenhle projekt je mi velice sympatický. Spojuje lidi takzvaně normální s těmi, kteří jdou životem s určitým handicapem, ale radostně a umí si to jak se patří užít. Je pro mě velká inspirace vidět, jak se radují z hudby, pohybu a jsou plni emocí,“ pronesla známá muzikálová zpěvačka.

Hendikepovaní umělci mají složitější cestu na jeviště, což jim projekt jabloneckého divadla umožňuje. „Prostě si zahrají na takové profesionály. Je na nich vidět velká radost a někdy i zdravá urputnost vystoupení provést co nejlépe,“ pousmál se Žur.

Skvělou zpětnou vazbu pak získají i zdravé děti, třeba právě ty ze sboru Vrabčáci. „Poznávají, že hendikepovaní vrstevníci jsou stejní jako ony,“ doplnil ředitel divadla.

Zlatou Olešnicí rezonovaly Sudety a jejich odkaz pro současnost
Zlatou Olešnicí rezonovaly Sudety a jejich odkaz pro současnost

Ještě pár minut vládne v šatnách napětí. Právě Vrabčáci celý program načínají. Řadí se na jevišti. Pavel Žur je upozorňuje, že mají hledět dopředu, nebavit se a neotáčet.

Dozní úvodní proslov, opona se zvedá a Vrabčáci udělají několik kroků vpřed. Večer Společně nejen na jevišti začíná.