Občanské sdružení Helpík uspořádalo již devátý ročník soutěže o Helpíkův pohár. Děti ze základních škol Libereckého kraje navštívily včera Základní školu Rádlo, kde Helpíkův pohár probíhal.
Nejlépe své záchranářské dovednosti obhájili žáci ze Základní školy Zásada. Druhé místo obsadili žáci místní Základní školy Rádlo a bronzový post má ZŠ Janov. Protože soutěžilo dvacet jedna dvojic pořadatelé rozhodli že postoupí i čtvrtá dvojice ze ZŠ Rádlo.
„Tyto čtyři vítězné dvojice postoupí do celostátního kola, které se bude konat 26. května v Jeseníku,“ sdělila organizátorka a zároveň předsedkyně občanského sdružení Helpík Radka Hotovcová.
Cílem celé akce je, aby se děti uměly zachovat při podávání první pomoci. Na trase v Rádle děti na pěti stanovištích v časovém limitu musely poskytnout první pomoc při bezvědomí, intoxikaci léky, žilním krvácení, zlomenině nebo popáleninách. „Úkoly mně přišly náročné, ale aspoň jsem se chybami naučil, jak poskytnout první pomoc,“ řekl mladý závodník Tomáš Tvrdík.
Při příležitosti akce Helpíkův pohár uspořádala ZŠ Rádlo bohatý doprovodný program. Jablonečtí hasiči předvedli, jak zachránit osobu, která se zranila ve výšce, Policie ČR předvedla práci psovodů nebo ve spolupráci Mládež, Český červený kříž a Vodní záchranná služba si všechny děti mohly prověřit své znalosti při poskytování první pomoci.
„Při modelových situacích si děti zkusily správný postup ošetření zranění,“ řekl ředitel ZŠ Rádlo Miroslav Hradecký, který je také hlavním organizátorem již třetího doprovodného programu Helpíkova poháru.