Odstranit vnější reklamy upozorňující na hazardní hry, venkovní jackpoty přemístit dovnitř, aby byl vzhled herny bez jackpotů, bez neonů, nasvícení nápisů a polepy byly jednoduché.

To jsou požadavky od města na vnější vzhled herny, které by provozovatelé heren měli splnit do konce listopadu. V opačném případě jim město nemusí povolit provoz.

„Ideální stav by měl být takový, že by reklama neměla ovlivňovat mladistvé, neměla by pobuřovat veřejnost a vyzývat k hazardu,“ řekl vedoucí oddělení interního auditu, stížností a kvality Městského úřadu v Jablonci Martin Oklamčák.

Jak dále uvedl, v současné době kontrolní úřad mapuje všech třicet šest jabloneckých heren a jedenáct provozoven, kde se nacházejí výherní hrací přístroje a kontroluje, jak se herny popasovaly s nařízeními, které město dalo do vyhlášky.

Šest z nich již nyní porušuje vyhlášku

Nařízení se totiž netýká pouze vnějšího vzhledu herny, ale také je nutný kamerový systém, regulovaný vstup a omezení provozu.

„Již nyní víme, že vzdálenost, to znamená, že herny jsou v blízkosti školy, zdravotnického zařízení a podobně, nesplňuje již šest heren,“ upozornil starosta Jablonce Petr Tulpa.

Kontrolní úřad v čele s Martinem Oklamčákem po provedených kontrolách vyhodnotí situaci a dá návrh, zda hernám zruší provoz či nikoliv.

Provozovatelé heren musejí splnit alespoň šest daných bodů. Mezi ně patří kromě zrušení vnějších jackpotů, blikajících neonů nebo symbolů vyzývající k hráčství, také umístění kamerového systému.

„Záznamové zařízení musí být nejméně o dvou kamerách a provozovatel musí být schopen poskytnout záznam z kamer alespoň čtrnáct dní zpětně,“ informoval Martin Oklamčák.

V době mezi 23. až 5. hodinou ranní bude dále vstup hráčů do provozovny regulován. To znamená, že vstup do herny bude opatřen pracovníkem ostrahy nebo dálkově obsluhou.

Herna také může své brány na těchto šest hodiny zavřít. „To je také cílem, snížit počet nonstopů ve městě. Navíc herna za každou hodinu, kdy nebude v provozu, získá půl bodu,“ zmínil Oklamčák.

Pestré výzvy ke hře jsou vždy lákadlem

Zrušením vnějších reklam a polepů na provozovně by mohlo pomoci k léčbě již závislých gamblerů.

„Jakákoliv reklama na hrací přístroje nalákává lidi. V průběhu léčby závislého člověka varujeme, ať například zvolí jinou cestu domů, bezpečnější, která nepovede kolem herny,“ vysvětlila Silvie Lacinová z jabloneckého oddělení závislostí.

Závislí přicházejí, až když je pozdě

Plno oddělení nemá. Podle slov Silvie Lacinové lidé přijdou, až když je jejich problém neúnosný.

„Akutně v evidenci mám deset až patnáct závislých. Neříkám, že dostat se ze závislosti na drogách je snazší, ale pokud se někdo stane závislým na automatech, tak nemůže udělat tlustou čáru, jelikož si s sebou nese spoustu dluhů z minulosti,“ uzavřela Lacinová.

Dále dodala, že v mnoha případech pomáhá až ústavní léčba.

CO MUSEJÍ HERNY NOVĚ SPLŇOVAT

- vnější projevy – sundat z provozovny všechny vnější reklamy upozorňující na hazardní hry, venkovní jackpoty přemístit dovnitř, a to tak, aby vizuální reklama nemohla ovlivňovat mladistvé a nepobuřovala veřejnost
- kamerový systém – umístit kamerové záznamové zařízení o nejméně dvou kamerách, z nichž jedna bude zabírat prostor vchodu do provozovny a druhá hlavní prostor herny
- regulovaný vstup – v době mezi 23. až 5. hodinou ranní musejí regulovat vstup hráčů do provozovny, a to buď pracovníkem ostrahy nebo dálkově obsluhou po provedení vizuální kontroly (kamera + bzučák)
- omezení provozu – město ve vyhlášce přímo nestanoví možnou dobu provozu, dobrovolné omezení ze strany provozovatele však považuje za významný krok k eliminaci nežádoucích jevů spojených s provozem VHP