Její délka je 1,6 kilometru a na šesti zastaveních se zájemci dozví řadu zajímavých informací, například o životě tehdejších obyvatel, o výstavbě železnice či rozvoji průmyslu. Na každé informativní tabuli je mapka s popiskem. Podrobnější informace lze zjistit naleznete pod QR kódem umístěným na každé tabuli. Stezku ohraničuje vlaková železniční stanice Tanvald a železniční viadukt na Horním Tanvaldu.