Čas rozkvětu spolku připomínal v Jablonci romantický zámeček zvaný Neysseburg, o jehož záchranu se v posledních letech marně zasazovala jablonecká veřejnost i místní kulturní osobnosti. Zámeček nechal spolek postavit přesně před 110 lety. Bude možné si prohlédnout mnohé unikátní předměty ze sbírek muzeí i soukromých sběratelů. Na zahájení výstavy 6. června budou přítomni středověcí rytíři, interpreti šlarafských písní i skuteční šlarafové. Výstava začíná v rozjitřené atmosféře způsobené pobořením někdejšího sídla jablonecké Schlaraffie.