Více než sto let uplynulo od smrti Josefa Sochora, který bydlel naposledy v Horské Kamenici, části Železného Brodu. Nyní byl nalezen nemovitý majetek zapsaný na jeho jméno.

Okresní soud v Jablonci vyhláškou hledá příbuzné zůstavitele. „Případ je zajímavý tím, že se musí projednávat v souladu s tehdejšími předpisy, tedy zákony císařství Rakouska–Uherska,“ uvedla Jana Brabcová, tisková mluvčí Okresního soudu Jablonec.

Vyhláška je vydána podle ustanovení paragrafu 128 nesporného patentu, jinak Císařského patentu č. 208 z 9. srpna 1854, kterým se zavedl zákon o soudních řízeních v nesporných právních věcech.

Notářská kancelář nemůže podle zákona upřesnit, o jaký majetek se jedná. „Tato fakta se mohou sdělovat jen účastníkům řízení. Mohu ale říci, že na podobné případy se narazí například při pozemkových úpravách nebo při prověřování pozemků zapsaných v katastru nemovitostí. Podnět pak může podat fyzická osoba, ale i společnost či osoba právnická,“ upřesnila Jitka Skalská, notářka mající případ na starosti.

Podle vyhlášky vydané soudem je ale zřejmé, že většina přímých právních nástupců a tedy případných dědiců je také dávno po smrti. Syn Josef zemřel v roce 1921, druhý syn František již pět let po smrti otce. Dcera Marie Hozdová zemřela v roce 1949.

Notářská kancelář hledá dědice mezi dětmi těchto potomků Josefa Sochora. „I z tohoto důvodu musíme oslovit veřejnost, která by mohla být nápomocna při hledání dalších příbuzných,“ uvedla Jitka Skalská.

Kromě daných právních zástupců se mohou k projednání pozůstalosti dostavit další osoby, které vykáží důvod dědického práva.
„Vyhláškou se také vyrozumívá veřejnost, která by o uvedených osobách mohla vědět, aby o nich podala zprávu Okresnímu soudu v Jablonci,“ uvedla soudní tajemnice Hana Balatková ve vyhlášce. „Určitě to není běžný případ,“ uzavřela Skalská.

Účastníci dědického řízení po zemřelém Josefu Sochorovi, zemřelém dne 1. května 1905:

Anna Hornová posledně bytem Železný Brod 215
Marie Maturová posledně bytem Železný Brod 391
František Sochor posledně bytem Velké Hamry
Jaroslav Sochor posledně bytem Dolní Smržovka
Růžena Sochorová posledně bytem Železný Brod 215
Ladislav Sochor posl. bytem Horská Kamenice 15
Josef Sochor bydliště není známo
Pavlína Kosová posledně bytem Malá Horka 11
Františka Štrynclová posledně bytem Berany 86
Petr Hozda posl. bytem Žel. Brod, Palác Krystal