Nemalý tlak na ředitele rychnovské Základní školy Jiřího Hanyše ze strany města a rodičů místních žáků způsobil, že ředitel k poslednímu červenci podal výpověď. Nyní úřad vypsal výběrové řízení do funkce ředitele školy. Zatím se nikdo nepřihlásil.

„Odstoupil jsem ze zdravotních důvodů, a také jsem již dál nemohl nést zodpovědnost,“ uvedl současný ředitel Základní školy v Rychnově Jiří Hanyš, který v místní škole nadále zůstane, již ne jako ředitel školy, ale ve funkci pedagoga a bude nadále vyučovat předměty tělesnou výchovu, zeměpis a informatiku.

Nový ředitel by měl kromě samotného řízení školy napravit škole reputaci. Za poslední dva měsíce řešili zástupci města, školy i samotní rodiče nedostatky, které na školu vrhaly negativní světlo. Mezi hlavní problém patřila špatná informovanost zúčastněných co se ve škole děje. „K tomuto problému přispěla i skutečnost, že škola nemá svoje webové stránky,“ uvedl starosta Rychnova František Chlouba.

Tento problém společně s dalšími měl vyřešit současný ředitel. „Doposud jsme však nějakou zásadní změnu nezaznamenali,“ upozornil František Chlouba s tím, že dalším zásadním problémem bylo to, že dětí ze školy ubývalo.

Nový ředitel již od prvního srpna

Uchazeči o místo ředitele se mohou přihlásit na městském úřadu nejpozději do konce desátého června. „Od nového ředitele očekáváme, že školu začne pořádně řídit a zajistí jí dlouhodobou perspektivu. Především by měl dát do pořádku svůj personál,“ zdůraznil František Chlouba. Ve škole je totiž alarmující to, že již rok škola postrádá zástupce ředitele.

Vítěz konkurzu výběrového řízení by měl nastoupit do funkce prvního srpna, což by pro školu bylo ideální řešení. Samotné rodiče dětí, které místní školu navštěvovaly, nejvíce trápila komunikace školy s veřejností, nepružná personální politika vedení školy, nedostatečná výuka cizích jazyků nebo špatná prezentace úspěchů školy. Kvůli těmto problémům se rodiče zúčastnili veřejné schůze s vedením města a zástupci školy, kde vyjádřili svoje obavy. Dříve než ředitel Jiří Hanyš podal rezignaci, místostarosta Tomáš Hofrichter chtěl zformulovat konkrétní úkoly pro ředitele ZŠ Rychnov. „Ředitel má však být samostatný a umět školu řídit. Ne, aby ho město vedlo,“ uzavřel František Chlouba.