Nalezená věc propadne po jednom roce státu, potažmo městu či obci. Do té doby se o ní příslušná radnice musí postarat. Dosud se tento postup vztahoval i na zvířata. To se však má změnit.

Poslanci mají na stole rozhodnutí, že už pes či kočka a další zvířata nejsou věcí. Navrhovatelé zákona jim chtěli pomoci. Paradoxně situaci ale podle některých příznivců zvířat spíše zhoršili.

„Pokud jej schválí, pan prezident zákon podepíše a nabude účinnosti, bude mít například řada útulků dost velké problémy,“ uvádí k tématu místopředsedkyně Ligy na ochranu zvířat České republiky a současně provozovatelka lučanského útulku Dagmar Kubištová.

V praxi to zatím chodí tak, že toulající zvíře po městě odchytnou strážníci či pracovníci útulku, ale jeho odchyt a karanténní pobyt v útulku uhradí příslušná radnice, neboť je povinna se postarat o nalezenou věc. Jen živé zvíře nelze dát do místnosti s nápisem Ztráty a nálezy.

Mohli by říct, že je to nezajímá

Ta radnice nebo obecní úřad, kde se budou striktně držet nového zákona, nezaplatí ani za odchyt ani za karanténu. „Útulky na tuto činnost nebudou mít peníze. Jde o nešťastnou změnu zákona. Rozhodli jsme se hledat pomoc u prezidenta,“ dodala Kubištová.

Někteří starostové na nutnost finančně participovat a postarat se o nalezené zvíře neslyší už dnes. Jen na Jablonecku by Kubištová mohla jmenovat řadu případů, kdy pomohl až odkaz na konkrétní paragraf v platném zákoně.

Na zvířata pamatují další paragrafy

Navrhovatelé tvrdí, že změna je zvířatům ku prospěchu. To v dopise prezidentovi liga vyvrací. „Na živé tvory myslí zákon na ochranu zvířat, kde se jasně říká, že zvíře je živý tvor, který je na různém stupni schopen pociťovat bolest a utrpení,“ argumentuje předsedkyně Ligy na ochranu zvířat Zuzana Semelová.

Ve prospěch zvířat podle místopředsedkyně ligy hovoří i trestní zákon, kde je od 1. ledna loňského roku v platnosti jeden paragraf o týrání zvířat a druhý o zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.

V Jablonci sepsali dohodu písemně

Jak dosud funguje spolupráce mezi útulkem a radnicí v Jablonci? Podle obou stran dobře. Smluvní vztah nedávno po letech aktualizovali. Upravili cenu za jednotlivé úkony, ale přidali i možné sankce za včasné a řádné nesplnění úkolu.

Smlouva stanovuje spolupráci mezi útulkem Dášenka, jehož je Liga na ochranu zvířat provozovatelem, a Městskou policií v Jablonci nad Nisou při odchytu volně pobíhajících, ztracených a opuštěných zvířat.

„Praxe je taková, že zvíře odchytne buď samotný útulek a dopraví ho do svého zařízení, nebo městská policie, která je odveze do záchytného kotce k veterináři Jaromíru Baudyšovi,“ vysvětlila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Město zaplatí za odchyt takového zvířete podle velikosti 150 – 350 korun, jeho pobyt v útulku přijde podle aktualizované smlouvy na sto korun za den a povinnost platit má město po dobu 31 dnů. „Dosud městskou kasu jeden zatoulaný pes denně přišel na osmdesát korun,“ dodala Fričová. Loni útulek městu vyúčtoval 363 500 korun.

Platí, co je černé na bílém napsáno

V nově podepsané smlouvě jsou také sankce. Nepodaří se odchytit psa, protože uteče? Dostane liga pokutu? „Pokud provedou všechny kroky k odchycení zvířete s náležitou péčí a bez prodlení, není důvod jej sankcionovat,“ vysvětlili úředníci z právního oddělení jablonecké radnice.

Nově také ve smlouvě stanovili pokutu 150 korun za nesplnění jednotlivého úkonu. V případě dlouhodobého neplnění smlouvy řádně a včas je možné její vypovězení.

Právní oddělení radnice k tomu uvedlo dva konkrétní příklady

Jablonečan ohlásí psa v ulici Střelecká u mateřské školy. Německý ovčák, který ohrožuje ve tři hodiny odpoledne ve všední den rodiče a děti, kteří vycházejí ze školky. Pes štěká, cení zuby, útočí na děti drápy a pokousal malou holčičku, co šla s maminkou ze školky.

Liga na ochranu zvířat si sbalí nástroje na provedení odchytu, nasedne do auta a v rámci možností dopravy a předpisů dorazí na místo. Psa začne odchytávat a následně odchytí – úměrně době a podmínkám. „Takto je smlouva plněna řádně a včas a sankce nebude uplatněna,“ popisují úřednici.

Pokud by však ve shodném případě se volající, popřípadě městská policie, dozvěděla, že Liga nemá čas, protože jejich nejlepší kamarádka slaví narozeniny a že na místo dorazí za zhruba 2 – 3 hodiny, pak by sankce byla uplatněna a to ve výši 150,– Kč za porušení ze smlouvy a zároveň by Liga musela zaplatit škodu, která by neplněním na smlouvu vznikla.