„S koridorem přes Hodkovice nesouhlasíme, ale protože je v územních zásadách Libereckého kraje, což je náš nadřízený orgán, tak jsme tu změnu museli schválit," vysvětlovala starostka Markéta Khauerová. Podle ní se městu alespoň podařilo vyjednat, že se území plánovaného koridoru zmenšilo. Dosud byl ochranný pás kolem něj 600 metrů, teď se zúžil.

„Kdybychom tuto změnu nepřijali, nemohli bychom ani udělat nový územní plán města, všechno by se zablokovalo," přidal se i zastupitel Zbyněk Dostrašil. Podle něj se přijatou změnou uvolní i stavební uzávěra, která dosud platí pro závod Monroe Czechia, což je hodkovický významný zaměstnavatel. „Firma se potřebuje rozvíjet, ale teď si nemohla kvůli uzávěře ani postavit nic vevnitř v areálu," dodal Dostrašil. Přesto se město nechce jen tak vzdát. „Železniční koridor má vést přes městskou rekreační zónu. My to teď na popud kraje přijmeme, ale není to naše vlastní, dobrovolné rozhodnutí. Musíme dál tlačit na ministerstvo dopravy, ať hledá pro koridor z Liberce na Prahu jinou variantu," zmínil zastupitel Antonín Samek.

Dva tunely

Nová trať z Liberce na Prahu má být dvojkolejná a kvůli narovnání a rychlejšímu provozu už nepovede přes Rychnov u Jablonce. Z Liberce má mířit na Šimonovice, kde se počítá s tunelem pod Javorníkem v délce 2500 metrů. Hodkovice má trať míjet ze severu, kde se ale dotýká přírodních lokalit Kozí brada a Štefanka.

Aby zásah do městských lesů a pískovcových skal byl co nejmenší, počítá se i tam s tunelem v délce cca 900 metrů. Vjezd do něj má být v ulici Sportovní nad kluzištěm a výjezd za kolonií zahrádek. Změn by mělo v souvislosti s koridorem doznat i hodkovické nádraží.

Bude potřeba rozšířit kolejiště, aby mohly jezdit vlaky po nové dvojkolejné trati a hlavně aby se napojily na plánovanou tzv. hodkovickou estakádu, kdy část tratě povede po mostě překlenujícím údolí.

Kudy přesně ale trať povede, zatím není jasné. Dnes vymezený koridor je pouze široký pás, který nyní blokuje využití pozemků v Hodkovicích, které se v něm nacházejí. Až se stanoví přesná trasa, pokud vůbec, nepotřebné pozemky se zase odblokují.