Důstojné místo pro poslední týdny lidského života nevyléčitelně nemocných. Hospic. Nejbližší je v Litoměřicích. Zařízení tohoto typu v Libereckém kraji chybí. Senátorka Soňa Paukrtová by hospic ráda viděla v blízkosti města, ne–li přímo v Jablonci.
„Kraj uvažuje o lokalitě ve Vratislavicích, ale tam nejsou vhodné pozemky,“ konstatovala Paukrtová. Smířila se s myšlenkou, že by hospic vyrostl na „zelené louce“, když nevyšel její záměr přebudovat bývalou dětskou porodnici na toto zařízení. Chce proto kraji vytipovat možné pozemky pro stavbu. „Je třeba zhruba dva tisíce metrů čtverečních. Služby, jako je dovoz obědů a prádelna by měly být v dosahu,“ poznamenala. Stejně tak nemocnice nesmí být daleko.
Nabízí se rozšířit nápad vedení jablonecké radnice. Ta chce dát zelenou bytové výstavbě směrem přes Proseč k Liberci. „Vadí tam ale překladiště. To se musí přemístit jinam,“ poznamenal místostarosta Otakar Kypta.
Kolik bude stěhování překladiště a třídírny odpadů stát si ředitel společnosti Severočeské komunální služby Zdeněk Faistaver netroufá odhadnout. „Kalkulaci nákladů je možné vyčíslit až v momentě, kdy bude lokalita upřesněna,“ uvedl. Vhodné místo zatím nenašli. Nejde totiž pouze o vlastní zařízení. Cenu dále ovlivní např. inženýrské sítě či příjezdová komunikace.