Turnov – Rozhodnuto, schváleno. Turnovská hotelovka se nebude trhat od Střední odborné školy, se kterou byla před osmi lety nedobrovolně sloučena. „Společně s kolegy jsme dospěli k názoru, že škola by i nadále měla fungovat spojená ve dvou budovách ve Zborovské a v Alešově ulici. Hlavně proto, že samostatná škola v Alešově ulici by mohla mít existenční problémy,“ uvedla ředitelka školy Eva Antošová. Její koncepci budoucího rozvoje školy schválil teď i Liberecký kraj jako zřizovatel.

S rozdělením školy přišli ještě za bývalé ředitelky Mileny Lednejové odboráři z hotelovky. Tvrdili, že vedení sloučené školy hotelovou část záměrně likviduje. Spory došly tak daleko, že pro uklidnění atmosféry kraj Lednejovou odvolal. Ta se dosud s krajem kvůli tomu soudí. Její nástupkyně Eva Antošová, která přišla z Prahy, zase nepadla do oka učitelům ze Střední odborné školy, kteří začali rovněž požadovat rozdělení školy a snažili se protesty a peticí dokázat, že Antošová není kompetentní školu vést.

ANONYMY

„Posílali na mě od prvního dne anonymy plné lží a nenávisti. Nikdy jsem nic podobného nezažila. Bohužel, anonymy chodí stále, i teď přes prázdniny,“ uvedla Antošová. „Ano, to je pravda, boje zatím neutichly, anonymy chodí stále. Nicméně doufám, že se situace zklidní, byť není stále vyhráno,“ potvrdil krajský radní pro školství Petr Tulpa. Naráží tak na fakt, že odvolaná Milena Lednejová na škole nadále zůstává jako učitelka ekonomických předmětů. „Obávám se, že dokud bude na škole ona, tak atmosféra nikdy klidná nebude. Na znesváření učitelů z obou škol má právě ona největší podíl,“ řekl Deníku jeden z učitelů, který si nepřál být jmenován.

HROMADNÁ VÝPOVĚĎ

Že je situace ve škole opravdu vyhrocená, dokazuje i výpověď 12 zaměstnanců na konci června a během prázdnin, kteří si Antošovou nepřáli jako ředitelku. „Šlo o 8 učitelů a 4 technicko-hospodářské pracovníky. Učitele nebylo těžké nahradit, velký problém byl naopak s účetní a mzdovou. To bylo hodně těžké, ale nakonec se i to podařilo,“ sdělila Antošová s tím, že do školy se vrátili i někteří učitelé, kteří kvůli dřívějším sporům s bývalou ředitelkou odešli.

NÁVRAT DO ZBOROVSKÉ

Do Zborovské ulice se navíc od září vrací veškerá výuka v oborech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodní akademie, tak jak tomu bylo dřív, což byla i jedna z podmínek města Turnov, aby škole snížilo nájemné. „Budova ve Zborovské byla zrekonstruována právě pro potřeby Hotelové školy, její stěhování do Alešovy ulice, kde ani nebylo pořádné vybavení, bylo proto nesmyslné,“ podotkl už dříve starosta Turnova Tomáš Hocke.

Ostatní obory včetně učňovských zůstanou v budově v Alešově ulici, s tím, že vše se sestěhuje do přízemí a prvního patra a druhé zůstane volné pro potřeby města. Aktuálně se tam přesunou děti ze ZŠ Mašov, která se teď bude celý rok rekonstruovat.

NOVÉ OBORY

Kromě toho počítá škola i s otevřením nových oborů, které by ji pomohly naplnit. „Rádi bychom otevřeli obor reprodukční grafik, který se v kraji vůbec nevyučuje, než ale získáme potřebnou akreditace bude to minimálně rok trvat. Také jsme chtěli otevřít dvouleté nástavbové studium v oboru podnikání. Zjistili jsme, že 80% našich absolventů pokračuje v nástavbovém studiu, ale buď v Liberci nebo Hradci Králové, tady ta možnost není,“ uvedla Antošová.

Kraj ale nástavbovému studiu, stejně jako ministerstvo školství příliš nakloněn není. „Když vychováváte někoho pro obor, který končí výučním listem, tak proč by měl tento člověk skákat do nástavby, když k tomu není tři roky vychováván? To nemá logiku,“ tvrdí radní Tulpa.

NÁVRAT PRESTIŽE

Ředitelka už se svojí novou koncepcí získala na svoji stranu i nově vzniklý spolek absolventů a přátel Obchodní akademie a Hotelové školy. „Turnovská hotelovka patřila svého času mezi tři nejprestižnější školy v republice. Chceme jí vrátit dobrou pověst, aby studenti znovu jezdili na soutěže a měli praxe na významných místech tak, jak to bylo dříve,“ uvedl zakladatel spolku Lukáš Bělohradský.

Pomoci chce přitom spolek i učňovským oborům v Alešově ulici. „Jsme v šoku z toho, že bývalé vedení utlumilo obor jemný mechanik optik, který se vyučuje jen na třech místech v ČR a poptávka po opticích je přitom veliká, to chceme pomoci změnit“ dodal Bělohradský.