„Komunikace na hrázi bude zcela uzavřena, pro průchod bude možné využít chodník v podhrází, který nebude stavbou dotčen,“ upřesnila mluvčí Povodí Labe Hana Bendová. Nádrž zůstane během prací napuštěná. Účelem stavby je oprava porušených konstrukčních vrstev koruny hráze, ochrana před zatékáním srážkových vod, prodloužení životnosti vodního díla a zlepšení stavu komunikace na hrázi. Po provedení nových hydroizolací projde opravou vozovka a chodníky, zábradlí a přespárování kamenných bloků na koruně hráze. To vše za 18,8 milionu korun.