Málo peněz nebo pochopitelný nezájem. Tak se dá charakterizovat postoj malých obcí k dětským hřištím. Pochopitelné je to hned ze dvou stran. Nezanedbatelnou položkou je finanční náročnost projektu.
Dětská hřiště se na vsích přesto objevují stále více. Například v obci Líšný, kde však po výstavbě malého hřiště scházejí peníze na bezpečné oplocení směrem ke komunikaci. Obecní úřad řeší výstavbu bariéry výzvou občanům k zakoupení stromků na vlastní náklady.
V Lučanech vybavili zahradu mateřské školky novými hracími prvky. Zatím jsou v záruční lhůtě, a tak obec nechává jen měnit písek. Děti mají na zahradu přístup i v odpoledních hodinách. „Děti musíte udržet od malička v obci. Kdyby si začaly jezdit hrát jinam, v dospělosti by odešly z obce,“ myslí si Ladislav Pivrnec, starosta Lučan nad Nisou. „Na prvky jsme dostali peněžní dar. Chystáme výstavbu víceúčelového hřiště, na to se budeme snažit získat dotace,“ dodává.
Krásné velké dětské hřiště mají i v Janově nad Nisou. Ale potýkají se s vandalstvím páchaným na atrakcích. „Dost často jsou vytrhaná prkna z dřevěných prvků, lanové atrakce jsou zamotány,“ říká starosta Daniel David. Podle něj je dobře, že děti mají i na vsi místo, kde si mohou vyzkoušet nové typy hracích prvků.
S podobným typem vandalství se potýkají i v Železném Brodě. Zahrady dvou mateřských škol leží v problematické části obce. Nejen děti sociálně slabších občanů ničí vybavení a znečišťují plochu odpadky. „Dělají díry do plotu a těmi prolézají,“ uvedla Eva Dvořáková, ředitelka mateřské školky.