Na posledním zasedání Zastupitelstva města Rychnova se otevřely otázky kolem terénních úprav tréninkového hřiště a mechanismů kontroly čerpání finančních prostředků.
Práce na terénních úpravách tréninkového hřiště se na popud zastupitelstva města zastavily. „V zastupitelstvu probíhá diskuse o oprávněnosti úprav. Jde o to, zda město vůbec potřebuje další hřiště,“ uvedl František Chlouba, starosta Rychnova. Peníze na úpravy tréninkového hřiště odcházely z rozpočtu města na vrub FC Spartak Rychnov. „Na úpravy tréninkového hřiště šly ale spíše menší částky, odhadem kolem statisíce korun,“ upřesnil Chlouba.
Podle jeho slov byl letošní záměr úprav hřiště takřka dokončen. „Zbývají jen finální práce na povrchu hřiště, bohužel, na ty zatím nemáme peníze, náklady se šplhají až do milionu korun,“ řekl Chlouba.
Někteří ze zastupitelů zpochybňují záměr dalšího hřiště. „Tento záměr není o financích, ale o smyslu. Mým názorem je, že jedno hřiště pro město jako je Rychnov stačí,“ uvedl David Hofrichter, zastupitel města, který inicioval debatu o hřišti i systém kontrol čerpání finančních prostředků. O dalším postoji k dostavbě tréninkového hřiště se bude diskutovat na dalších zasedáních zastupitelstva. Fotbalovému klubu se nový směr kolem tréninkového hřiště nelíbí. „Podle nás město žádné hřiště nemá, jediné vlastní klub. Rozhodnutí například o jiné výstavbě by bylo samozřejmě špatné,“ mínil Jiří Šturma, předseda Spartaku Rychnov.
„Jednali jsme také o systémových opatřeních vnitřní kontroly úřadu týkající se zejména čerpání finančních prostředků,“ prozradil Chlouba. V městském rozpočtu se nicméně nehýří a jeho bilance je vyrovnaná. „Ale některé položky se přečerpaly, volám tedy po systému, který by předem alarmoval. Z principu by měl mít každý zastupitel možnost nahlédnout do podkladů o čerpání, které by měly být lidsky srozumitelné,“ konstatoval Hofrichter. Starosta František Chlouba dává zastupiteli za pravdu. „Nastolíme kvalitnější mechanismus. Pravdou je, že někteří ze zastupitelů označili systém dosavadních možností kontrol za složitý,“ dodal Chlouba. Výstupy monitoringu budou nově v tabulkách EXCEL.