Výsledkem byly tři sankce v celkové výši 13 tisíc, které hygiena vyměřila za závady ve školních jídelnách, opakovaně neřešený stav oken a neprováděný úklid v učebnách. Dále udělila 4 napomenutí za závady týkající se stavebně technického stavu v ZŠ a MŠ, jako jsou chybějící úklidové komory, chybějící školní nábytek zohledňující výškové rozdíly dětí. Kromě toho pracovníci KHS provedli jedno měření umělého osvětlení s nevyhovujícím výsledkem a zjišťovali, zda v kontrolovaných prostorách není plíseň.