Kontroly byly zaměřené na zásadní oblasti jako je skladování potravin, teploty uchovávaných rozpracovaných surovin, potravin a hotových pokrmů, data použitelnosti a minimální trvanlivosti, dodržování zásad osobní a provozní hygieny a zásobování vodou.

„V průběhu pátečního odpoledne a podvečera zkontrolovali zaměstnanci odboru hygieny výživy 30 jednorázových stánků s občerstvením, tedy téměř všechny,“ říká mluvčí KHS LK Zuzana Balašová. Porušení právních předpisů shledali hygienici ve třech případech. Dvakrát se jednalo o neoznačené rozpracované polotovary, které nebyly vhodným způsobem označeny datem výroby a datem spotřeby.

V jednom stánku byly porušeny skladovací podmínky stanovené výrobcem. Provozovatelé přijali opatření k nápravě, nicméně budou uloženy pokuty.

„Závady, které zjišťujeme v jednorázových stáncích s občerstvením se více méně stále opakují, proto je nutné provozovatele edukovat ke změně postupů. Důsledkem zejména špatného skladování potravin, nedodržení správné manipulace s nimi a samozřejmě nesprávné provozní hygieny či osobní hygieny jsou pak alimentární onemocnění, která dokážou postižené osoby potrápit. S nastupujícím letním obdobím zaměříme naši pozornost na stánky s nabízenou točenou zmrzlinou, kde součástí kontrol budou také odběry vzorků,“ dodává Alena Patková pověřená řízením odboru hygieny výživy předmětů běžného užívání.