K uvedenému datu nebyl žádný z táborů zakázán. Pracovníci Krajské hygienické stanice zkontrolovali ke zmíněnému datu 34 táborů.

Za zjištěné nedostatky uložili čtyři sankce v celkové výši 4 400 korun. Nedostatky byly zjištěny ve stravování (skladování surovin v rozporu s požadavky legislativy – nevhodná místa, nevyhovující teploty, dodatečné zmrazování potravin) a zdravotnickém zajištění (léky s prošlou exspirací). V lokalitě Českého ráje byl zjištěn jeden neohlášený tábor.

V souvislosti s letní dětskou rekreací byla přijata a prošetřena jedna stížnost. Dosud nebyla zjištěna ani hlášena žádná hromadná horečnatá nebo průjmová onemocnění. Ve zdravotních denících převažují záznamy o odstranění klíšťat a drobných poraněních, zejména odřeninách.

Při kontrolách letních táborů věnují hygienici největší pozornost zdravotnímu zabezpečení zotavovacích akcí, včetně zajištění zásobování pitnou vodou, způsobu stravování, dodržování vhodné skladby jídelníčku, dodržování pitného režimu, zajištění ubytování, režimu dne, zdravotnímu deníku a vybavenosti lékárničky.

Dětské tábory probíhají v již tradičních atraktivních lokalitách Libereckého kraje. Na Semilsku jde o Rakousy u Turnova, Vyskeř, Hrubou Skálu, Všeň, Rokytnici nad Jizerou a Benecko.