Jsou jediní v republice a hrozilo, že obor zanikne. Na konci předchozího školního roku chtělo ministerstvo školství Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Železný Brod (SUPŠS) zrušit akreditaci k výuce Technologie skla. Obor se v Brodě vyučoval jako jediný v republice.

„Doslova v hodině dvanácté zaznělo z Libereckého kraje i od společnosti Preciosa, že obor podpoří stipendiem a tedy, že obor je smysluplný a je třeba ho uchovat," popsal Libor Doležal, ředitel SUPŠS.

Poslední technologové skla maturovali na železnobrodské sklářské škole v roce 2010. Díky zařazení oboru do stipendijního programu Libereckého kraje, který podpořila i sklářská společnost Preciosa, se po deseti letech technologie skla vyučuje znovu. Škola otevřela první ročník oboru, do kterého nastoupilo pět studentů.

STUDENTI OBORU VĚŘÍ

„Když nikdo nematuroval z technologie skla takovou dobu, doufám, že o mně bude mezi zaměstnavateli zájem," říká Petr Svoboda z Jablonce, jeden z pětice studentů oboru.

Se spolužákem Danielem Mosiurczákem nastoupili na technologii po úspěšném studiu jiného oboru na stejné škole. „Prostě si rozšíříme vědomosti," doplnil Daniel Mosiurczák.

To Tomáš Neugebauer z Těpeř u Železného Brodu nastoupil do oboru po základní škole. „V oboru technologie vidím do budoucna pracovní příležitost. A mám to blízko domů," vysvětlil.

Právě stipendium, které by mělo být studentům garantováno na celé čtyři roky učení, přispělo k renesanci oboru. „Ale myslím, že zájem o studium bude i poté stoupající, protože zájem firem o technology je obrovský," tvrdí Doležal.

TECHNOLOGIE SKLA

Designéři a výtvarníci jsou duší sklárny, tělem jsou ale technologové. „Mají na starosti vše, od tavení skla po hotový výrobek. Aby ze strojů padalo to, co má. Dělají exaktní věci v neexaktních podmínkách," popsal Libor Doležal.

Podle ohlasů z trhu práce si majitelé sklářských firem dobrých technologů váží a platové ohodnocení je díky tomu nadprůměrné. „Technolog má zároveň velkou zodpovědnost, co pokazí on, promítne se ve výrobě do všeho," doplnil ředitel SUPŠS.

STIPENDIA POMÁHAJÍ

„Sklářští technologové se budou učit v rámci víceoborové třídy, 22 dětí bude studovat aplikovanou chemii, pět technologii skla. Chodí na společné předměty, ty profilové, které oba obory odlišují, mají zvlášť," vysvětlil Martin Smola, zástupce ředitele školy.

O zařazení oboru technologie silikátů (skla) do krajského stipendijního programu rozhodlo v úterý krajské zastupitelstvo. V tomto školním roce tak už bude kraj podporovat studenty 16 oborů. Některé obory už pomohl program zachránit. Třeba obor sklář výrobce a zušlechťovatel skla před šesti lety studovalo pět žáků, v minulém školním roce jich bylo už 25. „Mezi úspěšné obory lze zařadit i obory elektrikář, nástrojař nebo strojní mechanik, kde skutečně dochází k nárůstu počtu žáků," řekl vedoucí krajského odboru školství Leoš Křeček.