Rada města schválila snížení platů pracovníků zařazených do městského úřadu, příspěvkových organizací a organizačních složek zřízených městem o pět procent. Snížení mezd se netýká zaměstnanců škola školských zařízení.

„K této situaci jsme byli donuceni státem, který snížil příspevěk na výkon státní správy o sedmnáct a půl procenta,“ popsal André Jakubička, starosta Železného Brodu

Město tak podle slov starosty na sebe bere větší podíl ztráty. „Vzhledem k výši platů našich zaměstnanců větší snížení platů považuji za nemožné,“ doplnil Jakubička s tím, že větší snížení platů by mohlo znamenat pro úředníky na nižších pozicích doslova existenční problémy.

„Plánuji jedno procento ze snížených platů vkládat do odměn tak, aby bylo možno zvýšit motivační složku mzdy,“ vysvětlil starosta s tím, že v praxi snížení celkového objemu mezd nebude pět ale jen čtyři procenta.

Celková finanční úspora bude činit cca jeden a půl miliónu korun.

Jablonecké desetiprocentní snížení mezd úředníků navazuje na pětiprocentní snížení odměn uvolněných zastupitelů a město bude stejně postupovat i u ostatních zaměstnanců. V Brodě si zastupitelé odhlasovali snížení odměn v průměru o dvacet procent.

Ve čtvrtek 13. ledna jablonečtí radní odsouhlasili sedmiprocentní snížení platů ředitelů a jednatelů městem zřizovaných společností s výjimkou nemocnice a technických služeb.