K zemi půjde také komín, který patří k nejvyšším v kraji. Se svými 161 metry je mezi padesáti nejvyššími stavbami v České republice. Přestože není v provozu, jeho údržba stojí statisíce korun ročně. „Původně jsme zvažovali, že bychom mohli komín využívat jako lezeckou stěnu. To by se ale ekonomicky nevyplatilo. Byl by to obrovsky ztrátový projekt a v budoucnu neudržitelný, jakkoli by to bylo atraktivní,“ řekl Petr Roubíček ze sousední lezecké arény Makak.

Nepotřebný areál

Teplárenská společnost zmodernizovala systémy i technologie a zefektivnila procesy. Jablonecká energetická dodává teplo z blokových kotelen a tak velký areál, navíc vybudovaný pro vytápění párou, už nepotřebuje. „Udržovat ho v provozu by stálo nemalé peníze a náklady na jeho údržbu by se nakonec nutně musely promítnout do ceny za teplo,“ osvětlil situaci ředitel společnosti Boris Pospíšil.

Letos v březnu proto teplárna požádala o demoliční výměr a do doby, než bude povolení vyřízeno, probíhají přípravné práce. K postupné demolici by mělo dojít během letoška. „Náklady by neměly přesáhnout 1,5 milionů korun,“ upřesnil Boris Pospíšil.

Obří výtopna Brandl byla odstavena v roce 2016, teplo se začalo vyrábět i distribuovat z nově vybudovaných kotelen v rámci revitalizace Centrálního zásobování teplem. V roce 2017 se diskutovalo o možnosti vybudovat na Brandlu sběrný dvůr a místo pro likvidaci odpadů. K tomu nedošlo.

Den otevřených dveří v jablonecké výtopně Brandl v roce 2017

Během léta 2020 opustili areál na Brandlu technici a dispečeři, kteří mají nyní zázemí ve výrazně menších prostorách bývalého výměníku ve Vysoké ulici. V září se odstěhovala administrativa a vedení Jablonecké energetické do nového sídla společnosti v ulici U Rybníka. „Zbouráním a vyčištěním areálu na Brandlu získá Jablonec průmyslovou zónu pro další rozvoj,“ poznamenal Pospíšil.

Areál začal vznikat v roce 1891, kdy stál v čele města starosta Adolf Heinrich Posselt. Za Posseltova působení postavilo město elektrárnu na řece Nise v místě zvaném Brandl. Součástí areálu se kromě vodní elektrárny postupně staly i plynárna a uhelná výtopna. Z této výtopny bylo teplo ve formě nízkotlaké vodní páry rozváděno parní sítí do oblasti centra města a sídliště Žižkův Vrch. Jablonec zásobovaly další dvě výtopny: výtopna podniku LIAZ v Rýnovicích zásobovala kromě průmyslového areálu sídliště Mšeno a výtopna Bižuterie v Jabloneckých Pasekách zásobovala i sídliště Šumava. Budova Starý Brandl patří (kromě kostela sv. Anny) mezi nejstarší historické stavby na území města.