Zároveň ve třídě probíhají všechny činnosti jako v běžných třídách. Děti tak získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ, včetně komunikačních dovedností.

Pro každé dítě je během dne zařazena individuální logopedická příprava. Učitelka se tak může plně věnovat jednomu z dětí. Více informací najdou zájemci na webu slunickoturnov.cz.