Město musí znovu upravovat běžecké tratě v Břízkách.
Rozhodla o tom Česká inspekce životního prostředí v Liberci. Ta uložila již v minulém roce pokutu pro město Jablonec za devastaci půdního horizontu a vegetačního krytu na svažitých částech trati. Město zaplatilo pokutu ve výši 85 000 korun.

„Inspekce nejdříve uložila opatření k nápravě, a po jejich nesplnění i sankci, kterou odvolací orgán potvrdil. Nabyla právní moci 15. října loňského roku,“ upřesnila Hana Kolářová, ředitelka liberecké ČIŽP. „Úpravy tratí proběhly za minulého vedení radnice. Nicméně nikdo nepočítal s tím, jak se stráň po vykácení lesa začne chovat při deštích. Nastala eroze a odplavování půdy,“ doplnil Otakar Kypta, místostarosta Jablonce.

Město sankci neprodleně uhradilo k poslednímu říjnovému dni, nicméně v současné době stojí před hrozbou dalších, o mnoho vyšších pokut, pokud neprovede do termínu určeného ČIŽP opatření k nápravě. „Situaci naši inspektoři nadále monitorují,“ uvedl Milan Samšiňák, právník ČIŽP v Liberci.
Město již vyčlenilo prostředky na nápravu věci. „Opatření pro nápravu máme připravena, provedeny by měly být ještě v letošním roce. Do stráně se zabudují opěrky, které erozi minimalizují,“ dodal Kypta.

Podle ředitelky ČIŽP v Liberci je na místě patrná velká devastace, terén nazvala přímo ošklivým. „Navíc je pokutováno město, které by mělo jít občanům příkladem. Takové kauzy, bohužel, nejsou ojedinělé,“ konstatovala Kolářová, která na tiskové konferenci ČIŽP upozornila i na kauzu města Železný Brod.
To nařízenou pokutu za nevyhovující kanalizaci v Jirkově pohnalo před soud. „Vyčkáme. Pokud Železný Brod nebude reagovat, uložíme další sankce,“ dodala Kolářová, podle níž by oprava kanalizace prospěla obyvatelům. Prosakující kanalizace v Jirkově znečistila studnu ve sklepení rodinného domu.